TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: CHÂU Á ( tiết1 )

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS - Nhớ tên caca châu lục , đại dương. - Biết dựa vào bản đồ hoặc lược đồ nêu dược vị trí địa lí , giới hạn của châu á. - Nhận biết được độ lớnvà sự đa dạng của thiên nhiên châu á. - Đọc được tên các dãy núi cao , đồng bằng lớn của châu á. - Nêu được một số cảnh thiên nhiên châu á và nhận biết chúng thuộc khu vực nào của châu á DÙNG DẠY HỌC: Bản đồ tự nhiên Châu á. Bản đồ. | CHÂU Á tiếtl I. MỤC TIÊU Học xong bài này HS - Nhớ tên caca châu lục đại dương. - Biết dựa vào bản đồ hoặc lược đồ nêu dược vị trí địa lí giới hạn của châu á. - Nhận biết được độ lớnvà sự đa dạng của thiên nhiên châu á. - Đọc được tên các dãy núi cao đồng bằng lớn của châu á. - Nêu được một số cảnh thiên nhiên châu á và nhận biết chúng thuộc khu vực nào của châu á II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bản đồ tự nhiên Châu á. Bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TG Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đ D 2 A. Kiểm tra bài cũ Phương pháp kiểm tra Kiểm tra tài liệu học tập bộ đánh giá. môn. - GV nhận xét chung. 36 B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài - GV nêu yêu cầu của bài Phấ Tìm hiểu về vị trí giới hạn và ghi tên bài lên bảng n đặc điểm tự nhiên của Châu á. bằng phấn màu. màu 2. Giảng bài Phương pháp trực quan Hoạt động 1 Vị trí địa lí và nêu vấn đề. giới hạn - GV hướng dẫn HS xác Châu á là một trong các định vị trí của Châu á trên Bản châu lục của thế giới Châu á bản đồ thế giới và kể tên đồ châu âu châu Mĩ châu Phi các châu lục các đại châ TG Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đ D châu đại dương châu nam cực dương . u Á - GV chỉ vị trí của 6 châu C1 Châu á nằm ở bán cầu lục trên thế giới. nào - HS lên bảng chỉ lại trên Châu á tiếp giáp với đại quả địa cầu. dương - Xác định ranh giới giữa - Châu á chịu ảnh hưởng của Châu âu và Châu á trên đới khí hậu nào lược đồ hình 1 . C2 So sánh diện tích Châu á - Thảo luận trả lời câu hỏi với các châu lục khác lớn . nhất . - GV giao nhiệm vụ cho Quả C3 Kể tên các khu vực của mỗi nhóm địa Châu á Việt Nam thuộc khu - GV chỉ định các nhóm cầu vực nào báo cáo kết quả - GV tiểu kết Châu á nằm ở Nhóm 1 chỉ và mô tả

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.