TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Quản lý những thay đổi trong tổ chức "

“Thay đổi là quy luật của cuộc sống và những người chỉ nhìn thấy quá khứ hoặc hiện đại thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ những cơ hội trong tương lai” John F. Kennedy Tóm tắt. Thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, thay đổi diễn ra quanh ta và đó là quy luật tất yếu của sự phát triển. Sứ mệnh của những nhà quản lý là phải nắm bắt được sự thay đổi và điều chỉnh nó đi theo hướng có lợi cho tổ chức. Như Peter Drucker đã nói “người thành công phải. | T ạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 159-166 Quản lý những thay đổi trong tổ chức TS. Nguyễn Thị Bích Đào Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thuỷ Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 24 tháng 6 năm 2009 Thay đổi là quy luật của cuộc sống và những người chỉ nhìn thấy quá khứ hoặc hiện đại thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ những cơ hội trong tương lai John F. Kennedy Tóm tắt. Thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt thay đổi diễn ra quanh ta và đó là quy luật tất yếu của sự phát triển. Sứ mệnh của những nhà quản lý là phải nắm bắt được sự thay đổi và điều chỉnh nó đi theo hướng có lợi cho tổ chức. Như Peter Drucker đã nói người thành công phải là người đón đầu sự thay đổi . Nội dung chính của bài viết đề cập một số vấn đề như nhận thức về chủ thể quản lý sự thay đổi chức năng nhiệm vụ phẩm chất kỹ năng cơ bản của chủ thể quản lý sự thay đổi và thay đổi nhân sự trong tổ chức kèm theo đó là sự thay đổi về văn hóa sao cho phù hợp với sự phát triển và xu hướng thay đổi của xã hội. Thay đổi sẽ là lãng phí nếu không được nhìn nhận và thực hiện đúng cách. Không ai có thể đoán được những gì đang chờ đợi mình ở con đường phía trước. Trong tổ chức thì chủ thể quản lý chính là người tiên phong đi đầu để chuẩn bị mọi điều kiện cho quá trình thực hiện sự thay đổi của tổ chức đó. Một tổ chức muốn thành công phải có những chủ thể quản lý sự thay đổi tuyệt vời có trách nhiệm với thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai. Khi nói đến sự thay đổi trong một tổ chức cần phải hiểu đó là sự thay đổi của tất cả mọi quá trình cải tổ một cách chủ động nhằm mục đích tạo sức cạnh tranh lớn hơn cho doanh nghiệp cho tổ chức từ việc áp dụng công nghệ mới những bước dịch chuyển có tính chất chiến lược tổ chức lại dây chuyền sản xuất liên kết hoặc hợp nhất với doanh nghiệp khác tái cơ cấu các bộ phận kinh doanh đến nỗ lực tối ưu hóa phong cách văn hóa tập đoàn. Sẽ thật sai lầm nếu duy trì những tư tưởng bảo thủ chống lại sự thay đổi bởi điều đó đồng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.