TAILIEUCHUNG - Tổ chức sự kiện và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường

Ở tầm vĩ mô, nhận thức về công tác SK có thể coi là chu đáo, nhưng về phía cơ sở vẫn kịp nắm bắt tinh thần ấy. Thể hiện ở sự thiếu thống nhất trong khâu " trình bày" và "đánh giá" SKKN chưa thực sự đi vào chiều sâu để mang lại hiệu quả, giữa các bên liên quan. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀ RỊA VŨNG TÀU PHÒNG GIÁO DỤC CHÂU ĐỨC SKKN TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM TRONG NHÀ TRƯỜnG người THỰC HIỆN NGUYỄN VĂN TRỰC CHÂU ĐỨC THÁNG 09 NẤM 2007 I-MỞ ĐẦU Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dạy Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung cho cả dân tộc. Chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm và lan rộng mãi. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm tức là lãng phí của cải của dân tộc. Ngày Quốc hội khoá X đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ điều 2 ở văn bản luật này xác định hoạt động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất là hoạt động khoa học và công nghệ . Sáng kiến kinh nghiệm SKKN là một trong những điều kiện để công nhận các danh hiệu thi đua cá nhân của cán bộ công chức viên chức nước CHXHCN Việt Nam theo luật thi đua khen thưởng hiện nay. Trong giai đoạn hiện nay việc thực hiện SKKN ở các đơn vị của ngành chưa thực sự được quan tâm đầu tư. Dan đến việc thực hiện còn mang nặng tính hình thức chưa mang lại hiệu quả cao và chưa nhân rộng được những SKKN hay. Với lý do trên người viết tổng hợp một số lý luận và cách tổ chức thực hiện đánh giá SKKN để các đơn vị trường tham khảo thực hiện tốt và có hiệu quả vấn đề này cho thời gian tới. Với trình độ có hạn đề tài sẽ còn hạn chế rất mong được sự góp ý của quý thầy cô đồng nghiệp để đề tài thực sự mang lại hiệu quả cho công tác này. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ E-Mail trucnguyenvan@yahoo. com hoặc nguyen3691 @gmail. com. Xin chân thành cảm ơn Tác giả II-CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 1. Từ 1959 ngày 11 tháng 3 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chỉ thị 105 TTg để lãnh đạo phong trào cải tiến kỹ thuật sáng kiến phát minh của quần chúng 2. Nghị định NĐ 20 CP của Chính phủ xem Sáng kiến SK là giải pháp cải tiến từ nghiệp vụ và to chức hiện có của đơn vị đã được áp dụng và tạo lợi ích thiết thực 3. Thông tư 567 UBKHKT Nhà nước 1966 chỉ rõ công tác sáng kiến trong cơ quan gồm hướng dẫn giúp đỡ phát .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN