TAILIEUCHUNG - Vị trí quỹ đạo và thủ tục phối hợp quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh

Vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh có vị trí cố định so với trái đất nằm trên mặt phẳng xích đạo. Để có được một vệ tinh địa tĩnh cần có ba điều kiện: Vệ tinh phải quay từ Đông sang Tây với vận tốc bằng vận tốc quay của trái đất xung quanh trục của nó | Vị trí quỹ đạo và thủ tục phối hợp quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh Nguồn Vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh có vị trí cố định so với trái đất nằm trên mặt phang xích đạo. Để có được một vệ tinh địa tĩnh cần có ba điều kiện Vệ tinh phải quay từ Đông sang Tây với vận tốc bằng vận tốc quay của trái đất xung quanh trục của nó Quỹ đạo phải là hình tròn Độ nghiêng của quỹ đạo so với mặt phẳng xích đạo vệ tinh phải bằng 0. Chỉ có duy nhất một quỹ đạo địa tĩnh cách trái đất khoảng 40000 km là đáp ứng được các điều kiện này vì thế quỹ đạo địa tĩnh là nguồn tài nguyên tự nhiên quý hiếm và việc sử dụng nó phải tuân theo các điều khoản hiệp ước được quốc tế công nhận. 1. Vị trí quỹ đạo và vệ tinh giấy Một quốc gia muốn có quyền được sử dụng một vị trí quỹ đạo địa tĩnh tại một điểm trên cung tròn 3600 thì quốc gia đó phải thực hiện một loạt các thủ tục phức tạp do ITU quy định đó là việc nộp hồ sơ đăng ký vị trí quỹ đạo. Thực tế nếu trùng vùng phủ và băng tần thì khoảng cách tối thiểu để hai vệ tinh hoạt động không gây nhiễu cho nhau là 20. Như vậy chỉ có thể có tối đa 180 vệ tinh địa tĩnh với việc phân cách băng tần và vùng phủ thì số lượng vệ tinh địa tĩnh sẽ nhiều hơn cho toàn bộ các nhà khai thác vệ tinh thông tin địa tĩnh. Điều đó cho thấy vị trí trí quỹ đạo là tài nguyên rất quý. Bởi thế các quốc gia giầu mạnh đăng ký rất nhiều bộ hồ sơ filing để chiếm vị trí quỹ đạo. Với tiềm lực tài chính của mình một số nước như Nga Mỹ Pháp Trung quốc Anh . có thể đăng ký hàng trăm bộ hồ sơ đăng ký vị trí quỹ đạo cho hệ thống thông tin vệ tinh. Chỉ một phần nhỏ các vị trí của các bộ hồ sơ này được các nước sử dụng các vị trí khác không có vệ tinh hoặc không có ý định phóng vệ tinh nhưng vẫn được đăng ký để chiếm chỗ đó được gọi là những vệ tinh giấy . Thực tế có những nước đã kiếm được lợi nhuận từ việc chỉ kinh doanh các vệ tinh giấy mà thực tế họ không hề có hệ thống vệ tinh thực tế nào. Việc đăng ký nhiều bộ hồ sơ sẽ rất thuận lợi vì thứ nhất là có nhiều cơ hội lựa chọn các vị trí

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    13    0    12-08-2020
5    4    0    12-08-2020
6    6    0    12-08-2020
200    9    0    12-08-2020
14    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    14    0