TAILIEUCHUNG - Nhân giống và chăm sóc dưa bở

Dưa bở đòi hỏi sinh trưởng và tạo quả ở điều kiện khí hậu khô, ấm áp và đầy đủ ánh sáng. Biên độ nhiệt tối thích là từ 18-28oC. Ở nhiệt độ dưới 12oC, dưa bở sẽ sinh trưởng kém bà bị chết rét. Có thể trồng Dưa bở ở khu vực có độ cao 1000m so với mặt nước biển hoặc thấp hơn. Dưa bở sinh trưởng tốt trên các loại đất có tầng mặt dày, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt. Có độ pH 6-7. Trong quá trình sinh trưởng, Dưa bở cần tưới nước rất. | Nhân giống và chăm sóc dưa bở Dưa bở đòi hỏi sinh trưởng và tạo quả ở điều kiện khí hậu khô ấm áp và đầy đủ ánh sáng. Biên độ nhiệt tối thích là từ 18-28oC. Ở nhiệt độ dưới 12oC dưa bở sẽ sinh trưởng kém bà bị chết rét. Có thể trồng Dưa bở ở khu vực có độ cao 1000m so với mặt nước biển hoặc thấp hơn. Dưa bở sinh trưởng tốt trên các loại đất có tầng mặt dày giàu dinh dưỡng thoát nước tốt. Có độ pH 6-7. Trong quá trình sinh trưởng Dưa bở cần tưới nước rất ít hoặc nhỏ giọt. Nhân giống và gây trồng Dưa bở được nhân giống chủ yếu bằng hạt. Đất cần cày bừa kĩ làm sạch cỏ và lên luống. Cây được trồng theo khóm mỗi khóm 2-3 hạt sau đó phủ một lớp đất dày 2-3cm. Khi hạt nảy mầm sẽ tỉa thưa dần để lại những cây to khỏe. Dưa bở có thể được trồng theo rạch cây cách cây 50-75cm và hàng c hàng 150-200cm. Mật độ trồng trong khoảng 1000015000 cây ha. Cũng có thể gieo hạt trong vườn ươm cho đến khi cây con được 4 tuần tuổi thì đưa ra trồng trên diện tích đại trà. Nếu gieo hạt trực tiếp trên đồng ruộng thì mỗi ha cần tới 1 5 -2kg hạt giống nhưng nếu gieo bầu đất trước thì chỉ cần 0 5kg hạt giống cho 1ha. Chăm sóc Dưa bở thường được trồng trên các thửa ruộng cao sau khi đã thu hoạch lúa. Gieo trồng dưa bở luân canh vớI lúa nước thường trành được các mầm sâu bệnh và tuyến trùng gây hạI đốI vớI bầu bí. Sau khi gặt lúa đất được cày phơi ảI bừa kĩ làm sạch cỏ lên luống trước khi trồng. Tùy theo độ phì và cấu tượng của đất mà chọn lựa các biện pháp bón phân thích hợp. Để cho 20 tấn quả dưa bở đã lấy đi trong đất một lượng chất dinh dưỡng khá lớn gồm 60-120kg Nitơ 20-40kg P2O5 120-140kg K2O 100-140kg CaO và 20-60kg MgO. Nhu cầu về phân bón với dưa bở rất cao lượng phân hữu cơ bón lót cần từ 20-35tấn ha. Trong quá trình sinh trưởng việc bổ sung thêm nước phân NPK loãng là rất cần thiết. Ngoài ra cần sử dụng rơm rạ để phủ quanh gốc cây và tỉa thưa bớt lá và quả mỗI cây chỉ để lài 3-5 quả là những biện pháp cần chú ý đốI vớI ngườI trồng dưa. Sâu bệnh Cũng như ở nhiều loài dưa khác héo rũ là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN