TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu các giao tác trong thông tin di động

Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ truyền thông không dây và các thiết bị di động đầu cuối hiện đại đã tạo nên một môi trường trao đổi dữ liệu mới, đó chính là môi trường làm việc di động (Mobile Work Environment). | Nghiên cứu các giao tác trong thông tin di động Nguồn Hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ truyền thông không dây và các thiết bị di động đầu cuối hiện đại đã tạo nên một môi trường trao đổi dữ liệu mới đó chính là môi trường làm việc di động Mobile Work Environment . Môi trường làm việc di động khác với môi trường làm việc cố định ở một số đặc điểm sau Tính di động Mobility . Ngắt kết nối Disconnection do môi trường truyền sóng bị che chắn hoặc sóng vô tuyến không phủ hết . Tiến trình chuyển giao kênh truyền dẫn hand-over giữa các tế bào trong mạng di động tổ ong Cellular tiến trình này sẽ ngắt kết nối đối với truyền số liệu một khoảng thời gian ngắn 100ms 200ms . Với môi trường di động người sử dụng có thể truy xuất dữ liệu và xử lý thông tin khi đang di chuyển một cách uyển chuyển và linh hoạt. Tuy nhiên để làm việc tốt trong môi trường này cần phải giải quyết các vấn đề về tranh chấp của các giao tác di động Mobile Transactions thời gian trì hoãn dài mất kết nối Disconnect với cơ sở dữ liệu CSDL trung tâm do sự chuyển giao kết nối hand-over của các trạm thu phát sóng di động . Ngày nay xu hướng làm việc trong môi trường di động ngày càng phổ biến việc nâng cao chất lượng đích vụ trên nền di động là một yêu cầu không thể bỏ qua. Bài toán đặt ra là phải giải quyết vấn đề mất kết nối với CSDL trung tâm do sự chuyển giao kết nối của các trạm thu phát sóng di động. MỘT SỐ GIAO TÁC DI ĐỘNG Sau đây là một số loại giao tác di động 1. Giao tác xúc tiến Pro-motion Transaction - Đặc điểm Giao tác này hỗ trợ 10 mức tách khác nhau. Giao tác cho phép thực hiện lệnh commit cục bộ tại các thiết bí di động đầu cuối MH mobile host kết quả thực hiện lệnh của các giao tác có ảnh hưởng đến các giao tác cục bộ khác. Tuy nhiên. kết quả thực hiện lệnh này chỉ hợp lệ khi MH kết nối trở lại với các máy chủ CSDL - Tính di động Mặc dù bộ quản lý độ di động mobility manager hỗ trợ việc truyền thông giữa MH và các máy chủ CSDL. nhưng loại giao tác .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    11    0