TAILIEUCHUNG - Thuật phong thủy xưa và nay

Thời xưa, những gia đình có học, có tiền, hoặc là quan chức, khi làm nhà cần xem phong thủy rất cẩn thận. Vị trí đặt ngôi nhà thường chọn nơi có dòng nước uốn quanh, đằng sau xa xa có dồi hoặc là núi thấp án giữ. Ngôi nhà gắn liền với thiên nhiên có màu xanh lá cây, có dòng nước mát dịu, nhà tôn cảnh, cảnh làm nổi bật nhà. | Thuật phong thủy xưa và nay Tài liệu sưu tầm Phong thủy và Nhà cửa với cảnh đất chật người đông Thời xưa những gia đình có học có tiền hoặc là quan chức khi làm nhà cần xem phong thủy rất cẩn thận. Vị trí đặt ngôi nhà thường chọn nơi có dòng nước uốn quanh đằng sau xa xa có đồi hoặc là núi thấp án giữ. Ngôi nhà gắn liền với thiên nhiên có màu xanh cây lá có dòng nước mát dịu nhà tôn cảnh cảnh làm nổ i bật nhà. Địa thế làm nhà như vậy là để nhận khí thiêng sông núi tinh hoa của mặt trời mặt trăng. Không gian khoáng đạt thuận lợi cho việc di dưỡng tinh thần rèn luyện ý chí. Những chuyện như thế ngày nay tìm đâu ra Vị trí làm nhà ngày xưa chọn nơ i Núi Cửu Hoa chùa ẩn trong mây sông Thanh Qua cầu vờn nhành liễu . Thôn xóm nằm gọn trong vòng ôm của hàng liễu có dòng nước uốn lượn phía Bắc xa xa có núi xanh như bình phong chắn ngữ. Động và tĩnh hài hòa làm cho con người sinh sống ở trong môi trường thật là dễ chịu. Phong thủy có cả một kho lí thuyết dài dòng để chỉ dẫn cách tìm đất làm nhà. Nhà làm trên vùng núi thì xem thế núi luận long mạch để xác định đúng vị thế nhà. Vùng gò đồi ở nơi rộng thoáng thì bốn phía phải như quy chầu. Không được quá trống trải không có vực hoặc thế đất trụt trượt. Vùng đồng bằng phải có long mạch có đường quanh bên phải có ngòi nước bên trái trước nhà có sân và vườn rộng xa nữa là hồ là ao. Sau nhà đất tạo thế như mây đùn khói tỏa. Một cách khái quát thì luận về nhà cửa cũng cần dựa vào lí thuyết cơ bản của phong thủy là Khí và lí khí Tạp chí Xây dựng số 4 1999 . Thuyết khí về nhà ở chủ yếu là thuyết nạp khí và thuyết sắc khí. Nạp khí gồ m địa khí và môn khí. Địa khí là khí trong đất tại nơi làm nhà. Môn khí là khí từ cổng đưa vào từ cửa vào nhà. Sắc khí là màu sắc cảm nhận được qua ngôi nhà. Cần nói rõ cho khách quan là chúng ta chưa phân tích đúng sai mà chỉ mới đưa ra những luận điểm cơ bản của phong thủy sử dụng khi làm nhà. Để luận ra địa khí trong thôn ấp hay phố xá là điều mơ hồ. Khi làm nhà không thể bỏ qua phương vị. Địa khí luận

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN