TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG THÁNG 2 2011 MÔN VẬT LÍ - Mã đề: 447

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng tháng 2 2011 môn vật lí - mã đề: 447', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD ĐT THÁI NGUYÊN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG_ THÁNG 2- 2011 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN MÔN VẬT LÍ- Thời gian làm bài 90 phút. Mã đề 447 I. Phần chung cho tất cả thí sinh 40 câu từ câu 1 đến câu 40 C u 1 Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi mắc song song thêm với tụ điện C ba tụ điện cùng điện dung C thì chu kì dao động riêng của mạch A. Tăng gấp bốn. B. Tăng gấp hai. C. Tăng gấp ba. D. Không thay đổi. C u 2 Một con lắc lò xo có độ cứng 200N m vật nặng có khối lượng m 200g dao động trên mặt phẳng nằm ngang hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là p 0 02 lấy g 10m s2. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10 cm rồi thả đường mà vật đã đi cho đến khi dừng hẳn là A. s 25 cm. B. s 25 m. C. s 2 5 m. D. s 250 cm. C u 3 Đặt vào hai đầu đoạn mạch R L C mắc nối tiếp một hiệu điện thế dao động điều hòa có biểu thức u 220 V2 cosrot V . Khi ro thay đổi công suất tiêu thụ cực đại của mạch là 484 W. Khi đó điện trở thuần của mạch là A. R 50Q. B. R 750Q. C. R 150Q. D. R 100Q. C u 4 Trạng thái kích thích cao nhất của nguyên tử hiđrô là trạng thái O. Số vạch quang phổ phát xạ nhiều nhất có thể thu được là A. 10 B. 5 C. 6 D. 16 C u 5 Một chất điểm chuyển động thẳng dọc theo trục x Ox với tọa độ x - 4cosnt cm . Phát biểu nào sau đây là sai A. Dao động của chất điểm có độ dài quĩ đạo là 8cm. B. Chất điểm bắt đầu dao động từ gốc tọa độ. C. Dao động của chất điểm là dao động tuần ho àn. D. Dao động của chất điểm là dao động điều hòa. C u 6 Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. R L C ỂtlllììììTi Trong đó L là cuộn dây thuần cảm ZL 80Q R 60Q tụ điện C có điện dung thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u 200 42 sin100nt V . Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng giữa hai bản cực của tụ UCmax là A. Ucmax 200V. B. Ucmax 140V. C. Ucmax 282 84V. D. Ucmax 333 3V. C u 7 .Máy phát điện xoay chiều có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm 4 cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động của máy là 220V tần số 50Hz. Từ thông .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.