TAILIEUCHUNG - Quy trình kỹ thuật trồng khoai mì

1/. Thời vụ trồng Sắn là cây trồng của vùng nhiệt đới ẩm. Sắn cầ n ánh sáng ngày ngắn để tạo củ. Nhiệt độ trung bình thích hợp cho sắn từ 2327oC. Lượng mưa trung bình năm thích hợp đối với sắn trong khoảng 1000 - 2000 mm. Thời vụ trồng sắn tùy thuộc nông lịch cụ thể của từng địa phương. Các giống sắn công nghiệp trồng để lấy bột thường thu hoạch 8-12 tháng sau trồng. Các giống sắn ngọt trồng để ăn tươi thì có thể thu hoạch rải rác từ 6- 9 tháng. Ở miền Bắc nước. | Quy trình kỹ thuật trông khoai mì 1 . Thời vụ trông Sắn là cây trồng của vùng nhiệt đới ẩm. Sắn cầ n ánh sáng ngày ngắn để tạo củ. Nhiệt độ trung bình thích hợp cho sắn từ 23-27oC. Lượng mưa trung bình năm thích hợp đối với sắn trong khoảng 1000 - 2000 mm. Thời vụ trồng sắn tùy thuộc nông lịch cụ thể của từng địa phương. Các giống sắn công nghiệp trồng để lấy bột thường thu hoạch 8-12 tháng sau trồng. Các giống sắn ngọt trồng để ăn tươi thì có thể thu hoạch rải rác từ 6- 9 tháng. Ở miền Bắc nước ta sắn trồng tốt nhất là trong tháng 2 vì lúc này có mưa xuân ẩm trời bắt đầu ấm thích hợp cho cây sinh trưởng hình thành và phát triển củ. Trồng muộn vào tháng 4 trời đã nóng cây sinh trưởng mạnh nhưng không đủ thời gian cho củ phát triển. Vùng ven biển miền Trung sắn được trồng từ tháng 1 đến tháng 2 trong điều kiện nhiệt độ tương đối cao và có mưa ẩm thu hoạch vào tháng 9 tháng 10 để né tránh bão lụt gây đổ ngã và thối củ ngoài đồng. Vùng Tây Nguyên vùng Đông Nam Bộ vùng đất núi Đồng bằng Sông Cửu Long sắn được trồng vụ chính 70 từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5 và vụ phụ 30 từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11. Tục ngữ Việt Nam có câu nhất thì nhì thục . Thời vụ trồng thích hợp là rất quan trọng đối với cây sắn. 2 . Chuẩn bị đất Kỹ thuật làm đất cần phù hợp với từng loại đất Thông thường đất được dọn sạch cỏ cày 1-2 lần sâu 20 -25 cm bừa 1-2 lượt sau đó lên luống hoặc trồng bằng tùy điều kiện cụ thể và tập quán canh tác của vùng. Đất có độ dốc cao nên cuốc hốc trồng trực tiếp theo đường đồng mức xen các băng cây cốt khí anh đào bình linh hoặc cỏ vertiver để chống xói mòn. Đất có độ dốc thấp hoặc đất bằng nên trồng luống cách nhau 1 0 m theo đường đồng mức và chỉ nên cày sâu vừa phải để không làm đảo tầng đế cày lên mặt đất. Đất nâu vàng và đất đỏ nên cày sâu 2530 cm để cây sinh trưởng tốt hơn và cho năng suất cao hơn. Cách làm đất - Cày đất bằng xe cơ giới 3 lần Lần 1 3 đĩa cày ở độ sâu càng nhiều càng tốt để cho đất thông thoáng và cây mì phát triển củ Lần 2 7 đĩa sau cày .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.