TAILIEUCHUNG - Ebook Portable Softwares part 57

Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 57', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | portablized rất nhanh và hữu dụng. Bạn lại nói rằng bạn dùng BKAV hay một anti-virus software nào đó clean toàn bộ AutoIT scripts. Tôi không quan tâm đến chuyện đó đó là vấn đề của bạn KAV của tôi chả bao giờ làm như thế xD. 5. Petools Procdump Filemon Regmon Regview. Đây là một số tool nhỏ mà các Cr@cker vẫn dùng để làm việc-mà-ai-cũng-biết-là-việc-gì-đó Ô. Tác dụng chính của chúng là quản lý các process các khóa registry đang được gọi tới và một số tác dụng khác. Đao về chạy thử nhé O hình như trong AIO zone có đấy zô đi . 6. Regsvr32 Trông quen nhỉ. Vào command gõ lệnh này xem Code Regsvr32 Xong chưa nhỉ Nếu hiểu rồi thì tiếp tục nhé. Cái này vô cùng hữu dụng trong việc đăng ký các thư viện động .dll .ocx với bà chủ nhà Windows đấy Q. Ví dụ nhé Bạn đã chép thư mục chương trình của soft A ra Desktop tạm gọi là thư mục A trên Destop gỡ bỏ toàn bộ những gì liên quan đến soft A làm thế nào thì đừng hỏi tôi . Chạy thử file .exe trong A. Huh chả thấy hiện tượng gì xảy ra. Xem xét xung quanh thấy có một số file chả biết nó có tác dụng gì nhưng có đuôi .dll .ocx. Có thể làm gì với bọn này nhỉ. Vào command đăng ký chỗ ở cho bọn nó xem trời lạnh thế này mà đứng ngoài đường thế chịu sao thấu ố . Sau khi . xong chạy thử chương trình. Nó đã ngoan ngoãn làm việc chưa nào o. Chú ý Không phải chương trình nào cũng thế này đâu nhé ví dụ thôi ố Vấn đề là chả nhẽ lúc nào cũng phải vào command dể reg file dll ocx như thế thì phiền chết. Làm theo chỉ dẫn sau để khi cần đăng ký phòng trọ cho em nào chỉ cần Alô cái là bà chị Windows sắp chỗ liền Chạy Regedit chạy như thế nào thì đừng hỏi Tìm tới khóa HKEY_CLASSES_ROOT Shell Tạo các key như hình Nhập giá trị như sau Các giá trị tương ứng Code Command Prompt cmd k Edit with Notepad 1 UNINSTALL DlL OcX 1 u Sau khi nhập xong thoát khỏi regedit và thử click phải chuột right click vào một file nào đó file chứ không phải thư mục nhé - không nhất thiết là dll hay ocx . Menu chuột phải sẽ như sau Open Open with allyDbg

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    12    0