TAILIEUCHUNG - Luận văn - Trình bày lý thuyết về tuần hoàn và chu chuyển tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Phát triển và hội nhập là một trong những xu thế lớn của thời đại. Đối với Việt Nam, nhất là trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa nền kinh tế đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập cùng nền kinh tế thị trường thế giới là nhiệm vụ rất quan trọng. Đó không chỉ là thời cơ, điều kiện cần thiết để sản phẩm hàng hoá của Việt Nam được có mặt nhiều hơn trên thị trường quốc tế mà còn là thử thách lớn về nhiều mặt đối với. | Đất nước ta đang trên con đường phát triển đi lên và hội nhập với thế giới. Để hoà nhập cùng sự phát triển chung của thế giới không chỉ phát triển trên lĩnh vực chính trị mà quan trọng là phát triển nền kinh tế. Với đa số dân số Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, cho nên vai trò của các doanh nghiệp rất quan trọng trong nền kinh tế nước ta hiện nay. Nhưng trong thực tế hiện nay quy mô còn rất nhỏ bé, hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có hiệu quả cao, đặc biệt là vốn đầu tư còn nhỏ bé, vốn và trang bị kỹ thuật nhiều khi bị nhàn rỗi không được đưa vào dây chuyền sản xuất, lưu thông hàng hoá chậm chạp, chưa nắm bắt được thị trường, hàng sản xuất ra nhiều khi bị ứ đọng không bán được hoặc phải bán ra với giá cả bằng hoặc nhỏ hơn chi phí sản xuất dẫn đến việc tuần hoàn sản xuất không được liên tục. Nhiều doanh nghiệp phải tuyên bố giải thể hoặc tạm ngừng sản xuất, hoặc sáp nhập vào doanh nghiệp lớn, nền kinh tế đất nước ngày càng có nguy cơ bị giảm sút. Đứng trước tình hình ấy Đảng và Nhà nước đã đề ra chính sách đổi mới nền kinh tế, chuyển nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Đây là bước ngoặt căn bản đối với nền kinh tế đất nước nói chung và đối với các doanh nghiệp nói riêng, mở ra một thị trường mới cho các doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường, thúc đẩy các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau và với các doanh nghiệp nước ngoài. Các doanh nghiệp vận dụng cơ chế mới và vận dụng lý thuyết vào thực tiễn đã dần dần hoà nhập vào nền kinh tế mới. Vốn đầu tư ngày càng thu hút được nhiều từ trong nước và nước ngoài, hạn chế vốn ứ đọng và đặc biệt là thiết bị máy móc không để nhàn rỗi mà luôn được đưa vào hoạt động sản xuất, sau mỗi một chu kỳ sản xuất sản lượng ngày càng nhiều và chất lượng ngày càng nâng cao, thời gian chu chuyển rút ngắn lại. thành tựu mà doanh nghiệp đạt được một phần là do sự quản lý trong tổ chức doanh nghiệp và khả năng tiếp cận thị trường tốt của các doanh nghiệp nhưng cũng phải kể đến vai trò rất quan trọng cuả nhà nước trong quản lý kinh tế. Nhà nước định hướng các doanh nghiệp phát triển sản xuất, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên thị trường trong nước và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế, nhà nước tác động đến việc ổn định giá cả trên thị trường để cho hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đồng thời nhà nước thông qua pháp luật tạo môi trường thoải mái cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào trong nước.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN