TAILIEUCHUNG - Bài tập hình học không gian lớp 12

Bai 1: Cho lăng trụ đưng ’B’C’ có đay ABC là môt tam giac vuông tai A, AC ̀ ́ ̣ ́ ̣ = = b , C = 600 .Đương cheo BC’ cua măt bên BB’C’C tao vơi mp(AA’C’C) môt goc ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ 300 . 1/Tinh độ | Câu 6 Trình bày những quan điểm của HCM về nhữn phẩm chất đạo đức cơ bản của con người việt nam trong giai đoạn mới. Trung với nước hiếu với dân Theo HCM nước là nước của dân và dân là chủ của đất nước . vì vậy trung với nước hiếu với dân thể hiện trách nhiệm của dân của nước dối với sự nghiệp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    4    0    10-08-2020
4    3    0    10-08-2020
10    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN