TAILIEUCHUNG - Thủ tục cho ý kiến chấp thuận đối với các trường hợp thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua 2 tỉnh trở lên, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương và thời gian thi công không quá 07 ngày

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cho ý kiến chấp thuận đối với các trường hợp thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua 2 tỉnh trở lên, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương và thời gian thi công không quá 07 ngày', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục cho ý kiến chấp thuận đối với các trường hợp thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thuỷ nội địa quốc gia đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua 2 tỉnh trở lên đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương và thời gian thi công không quá 07 ngày Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cơ quan quản lý đường thuỷ nội địa khu vực thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Vệt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cơ quan quản lý đường thuỷ nội địa khu vực thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Trước khi thi công công trình chủ đầu tư hoặc tổ chức cá Nộp hồ nhân thi công công trình gửi hồ sơ về Cơ quan Quản lý 1. sơ thủy nội địa khu vực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Cơ quan Quản lý thủy nội địa khu vực thuộc Cục Đường Giải 2. thủy nội địa Việt Nam xem xét hồ sơ và có ý kiến bằng văn quyết bản Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị xem xét chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao 1. thông đường thủy nội địa 2. Phương án thi công công trình Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình bao gồm Thuyết minh chung về phương án Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông vị trí các trạm điều tiết khống chế bố trí phương tiện điều tiết khống chế Phương án bố trí nhân lực Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công Thời gian thực hiện phương án

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN