TAILIEUCHUNG - Ebook Portable Softwares part 104

Tham khảo tài liệu 'ebook portable softwares part 104', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | phải nghiên cứu thêm Sau đây xin nói thêm về cách làm AIO Trước tiên là những thứ cần thiết để làm AIO - Để có những hình nền đẹp thì các bạn hãy chụi khó tìm những trang nào có hình đẹp đẹp tí. Cái này thì tìm rất dễ. - Thứ hai là để có những buttons đẹp thì các bạn có thể lấy được các button từ file ảnh và file .ico nếu trong bộ Icon đó có sẵn file ảnh như .png hay .bmp . thì các bạn dùng luôn chức năng Button Maker của AMS để tạo ra các file .btn file button còn nếu chỉ có file .ico thì các bạn hãy dùng Aliaxis Icon WorkShop để chuyển đổi file .ico đó thành file ảnh tốt nhất là sang file .png sau đó làm như trên là sẽ có những button đẹp. Các file .ico có thể để làm những buttons thuộc loại sau là tốt nhất các buttons về như khóa các button để có chức năng dẫn đến trang chủ như biểu tượng Internet homepage . - Đây là những phần mềm mà tôi dùng để phục vụ cho việc tạo ra những gói AIO AutoPlay Media Studio Icon WorkShop ACD See dùng để xem ảnh và chỉnh sửa ảnh TechSmith SnagIt dùng để chụp hình gói AIO . Phiên bản mới nhất của những phần mềm này đã có trong vì thế rất dễ tìm. Ngoài ra các bạn có thể dùng những chương trình khác cũng được miễn là nó tạo ra được các gói AIO. Sau đây là một số hướng dẫn khác - Để thuận tiện cho người sử dụng gói AIO trong việc bằng các file ghi đè lên file gốc trong phần Action của button các bạn hãy làm như sau target_folder Select a Folder C AutoPlay Docs target_folder true true false true nil target_folder là folder cài đặt chương trình ta cần copy file tới đó lệnh dùng để chọn folder đó. Để cho người dùng dễ dàng hơn thì các bạn nên viết Select a Folder bằng Select tên folder cài đặt to . Trong action Source là file còn Destination chọn là target_folder để copy file tới đó Có thể thay targer_folder bằng một tên khác cho dễ viết . Sau đây là một ví dụ cụ thể trong gói AIO Softwares Collection Vol 1 của tôi có nhiều chương trình theo kiểu trên ví .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    3    0    10-08-2020
178    3    0    10-08-2020
15    4    0    10-08-2020
13    4    0    10-08-2020
605    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    13    0