TAILIEUCHUNG - Mở và mở lại Cảng hàng không, sân bay

Tham khảo tài liệu 'mở và mở lại cảng hàng không, sân bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Mở Cảng hàng không sân bay Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Thủ tướng Chính phủ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Bộ Giao thông vận tải Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ trong vòng 35 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. nghị Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ về Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam - Cục HKVN thẩm định hồ sơ Quá trình giải 2. quyết - Cục HKVN báo cáo Bộ GTVT kết quả thẩm định - Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và ra quyết định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị mở cảng hàng không sân bay bao gồm các thông tin tên cảng hàng không sân bay vị trí quy mô loại hình cảng hàng không Thành phần hồ sơ sân bay cấp sân bay Bản sao công chứng Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không sân 2. bay. Số bộ hồ sơ 04 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
297    8    0    10-08-2020
20    24    0    10-08-2020
12    9    0    10-08-2020
5    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN