TAILIEUCHUNG - Cách sử dụng mạo từ a, an, the trong văn phong của người Anh

Cách sử dụng mạo từ a, an, the trong văn phong của người Anh. Trước hết, mời các bạn đọc ví dụ sau: - I had a sandwich and an apple for lụnch The sandwich wasn't very good but the apple was nice. | Cách sử dụng mạo từ a an the trong văn phong của người Anh. Trước hết mời các bạn đọc ví dụ sau - I had a sandwich and an apple for lụnch The sandwich wasn t very good but the apple was nice. - Tôi có một chiếc bánh sandwich và một quả táo cho bữa trưa. Chiếc sandwich không ngon tí nào nhưng quả táo thì rất ngon. Chắc các bạn đều đang hỏi tại sao ở câu trước thì là a sandwich và an apple còn ở câu sau thì lại là the sandwich và the apple phải không . Đó chính là cách dùng cơ bản của a an và the. 1. Chúng ta sử dụng a và an cho danh từ trong trường hợp chúng ta nhắc đến danh từ đó lần đầu tiên và danh từ đó không được xác định. VD Như câu VD trên I had a sandwich anh an apple có một chiếc bánh và một quả táo nhưng người nghe không biết đó là chiếc bánh nào quả táo nào vì đây là lần đầu tiên bạn nói đến chúng cho người nghe và chỉ có mình bạn biết quả táo và chiếc bánh nào . 2. Chúng ta sử dụng the cho danh từ khi cả người nói và người nghe đều biết đến hoặc một danh từ đã được xác định từ trước. VD Cũng như ví dụ trên The sandwich wasn t very good but the apple was nice. Chúng ta dùng the bởi vì cả bạn và người nghe lúc này đều biết À đó là chiếc bánh và quả táo mà bạn vừa ăn lúc trưa Ngoài ra chúng ta sử dụng the trong các trường hợp rõ ràng về vật hay người mà người nói và người nghe đề cập . Ví dụ Trong một căn phòng chúng ta sẽ nói là the light the floor the door etc. - Can you turn off the light please rõ ràng ở đây phải là đèn ở trong phòng chứ không phải chiếc đèn nào khác

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.