TAILIEUCHUNG - Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đối với dự án nhóm C

Tham khảo tài liệu 'thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước đối với dự án nhóm c', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đối với dự án nhóm C Thông tin Lĩnh vực thống kê Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân quận - huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý đô thị quận Phòng Công thương huyện. Cơ quan phối hợp nếu có Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tùy theo từng hạng mục công Thông tư số 109 2000 TT-BTC trình. n. Công văn số 5361 BTC-CST ngày. Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ đây đủ theo quy định. 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý đô thị quận hoặc Phòng Công thương huyện trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuân Tên bước Mô tả bước Đối với chuyên viên tiếp nhận kiểm tra thành phần trong hồ sơ nếu đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận trong trường hợp không đủ điều kiện xem xét phê duyệt thiết kế cơ sở thông báo bằng văn bản chỉ một lần tất cả các nội dung yêu cầu chủ đầu tư sửa đổi bổ sung hoàn thiện. Đối với Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉnh sửa và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở trong thời gian không quá 20 hai mươi ngày làm việc. Nhận kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tại phòng Quản lý đô thị 3. Bước 3 quận hoặc Phòng Công thương huyện trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình thẩm định dự án của chủ đầu tư. 2. Văn bản về chủ trương đầu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.