TAILIEUCHUNG - ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: Vật lý

Câu 1: Chọn câu sai? A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn C. Khi cộng hưởng dao động thì tần số dao động của hệ bằng tần số riêng của hệ dao động D. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động Câu 2: Cho đồ thị: x(cm) 2 0 –2 1 2 3 4 t(s). | ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Môn thi Vật lý Thời gian làm bài 90 phút PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Chọn câu sai A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian B. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn C. Khi cộng hưởng dao động thì tần số dao động của hệ bằng tần số riêng của hệ dao động D. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động Câu 2 Cho đồ thị Đồ thị trên đây ứng với phương trình dao động nào 1 1 A. x 2cos t I cm 2 2 C. x 2cos 1 t cm 1 . B. x 2cos t - 12 2 cm D. x 2cos t cm Câu 3 Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa mà lực đàn hồi và chiều dài của lò xo có mối liên hệ được cho bởi đồ thị sau C. 150 N m D. 200 N m Câu 4 Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m đang dao động tự do với chu kỳ là 1 s biên độ 4 cm chọn gốc thời gian là lúc m đang ở vị trí biên về phía dương. Cho 2 10. Thời điểm mà vật qua vị trí 2 cm lần đầu tiên là A. s B. 2 s 6 3 4 C. 3 s D. Câu 5 Một con lắc đơn đang dao động điều hoà. Chọn phát biểu đúng A. Nhiệt độ giảm dẫn tới tần số giảm B. Nhiệt độ tăng con lắc sẽ đi nhanh C. Nhiệt độ giảm chu kỳ tăng theo D. Nhiệt độ giảm thì tần số sẽ tăng 1 Câu 6 Một con lắc đơn dây treo dài 20 cm . Cho g 9 8 m s2 . Từ vị trí cân bằng kéo con lắc về phía trái một góc 0 1 rad rồi truyền cho nó một vận tốc 14 cm s hướng về phía phải. Chọn chiều dương hướng từ trái sang phải gốc thời gian là lúc truyền vận tốc gốc tọa độ là vị trí cân bằng. Phương trình dao động có dạng A. s 2ự2cosí 7t I cm B. s 2a 2cosÍ 7t I cm C. s 2V2cosí 7t - I cm D. 5 2V2cos 7t Câu 7 Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số biên độ và pha ban đầu của chúng lần . . 5 . lượt là A1 6 cm A2 2 cm 91 - 4 và 9 2 - 4 . Phương trình dao động tông hợp của chúng có dạng A. x 8cos B. x 4cos C. x 8cos D. x 4cos Câu 8 Tại vị trí vật cản cố định A sóng tới có phương trình uA acosị 4 t I. Sóng phản xạ tại một điểm M cách A một khoảng x .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
5    9    0
TÀI LIỆU HOT
34    7    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
22    3    0
459    7    0