TAILIEUCHUNG - Bài 4: Kỹ thuật mạng cục bộ

Nắm vững các chuẩn mạng, các thiết bị phần cứng về mạng và kỹ thuật thi công giúp người quản trị hệ thống dễ dàng xây dựng, nâng cấp, bảo trì hệ thống mạng. Cơ bản về truyền thông. Môi trường truyền. Thiết bị mạng. Kỹ thuật Ethernet. Một số kỹ thuật mạng khác. Xử lý một số sự cố thông dụng. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MH MĐ MẠNG CĂN BẢN 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH Bài 2 CHUẨN MẠNG VÀ MÔ HÌNH OSI Bài 3 GIAO THỨC TCP IP VÀ IP ADDRESS Bài 4 KỸ THUẬT MẠNG CỤC BỘ LAN Bài 5 QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN CỤC BỘ VÀ TÀI NGUYÊN MẠNG Bài 6 CÔNG NGHỆ MẠNG WIRELEsS lan và ADSL Bài 7 CHẨN ĐOáN và xử lý sự cố mạng ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN -I- THI CUỐI MÔN ìửàce TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 4 Kỹ Thuật Mạng Cục Bộ LAN Nắm vững các chuẩn mạng các thiết bị phần cứng về mạng và kỹ thuật thi công giúp người quản trị hệ thống dê dàng xây dựng nâng cấp bảo trì hệ thong mạng 4- Cơ bản về truyền thông 4- Môi trường truyền 4- Thiết bị mạng 4- Kỹ thuật Ethernet 4- Một số kỹ thuật mạng khác 4- Xử lý một số sự cố thông dụng 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE MỤC TIÊU BÀI HỌC 4- Website http 4- 4- 4- 4- 4- Giải thích được cơ bản về truyền dữ liệu chế độ truyền thông độ suy hao và độ trễ tín hiệu. Mô tả được đặc tính vật lý của cáp đồng trục xoắn đôi quang học Hiểu được đặc tính của môi trường truyền không dây So sánh được ưu nhược điểm của các môi trường truyền khác nhau Nhận biết chức năng cơ bản của các thiết bị nối mạng LAN Giải thích được đặc trưng và chức năng cơ bản của NIC Repeater và Hub Switch Router. Hoạt động của các thiết bị với mô hình OSI Hiểu được phương thức truyền dữ liệu mạng LAN với kỹ thuật Ethernet Xử lý các sự cố về cáp nối và thiết bi manq LAN 4- 4- 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Cơ bản về truyền thông T Tín hiệu Anolog và Digital Tín hiệu Digital Tín hiệu số digital Các tín hiệu chỉ thuộc một trong hai trạng thái 0 và 1 gọi là bit Minh họa Ký tự A -------- 0100 0001 ASCII 1 Byte 8 Bits Truyền tín hiệu số dựa vào điện Thiết bị Thiết bị

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
126    4    0    13-08-2020
6    4    0    13-08-2020
14    3    0    13-08-2020
19    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN