TAILIEUCHUNG - Webmin - cấu hình Linux server bằng giao diện đồ họa

Khi tiếp cận các hệ thống Unix và Linux, bạn thường nghĩ đến những thao tác cấu hình phức tạp với hàng chục, hàng trăm câu lệnh được gõ vào từ bàn phím. | Webmin - cấu hình Linux server bằng giao diện đồ họa Nguồn Khi tiếp cận các hệ thống Unix và Linux bạn thường nghĩ đến những thao tác cấu hình phức tạp với hàng chục hàng trăm câu lệnh được gõ vào từ bàn phím. Màn hình quen thuộc chính là con trỏ đợi lệnh và cửa sổ dòng lệnh đen ngòm. Với Webmin mọi thứ dường như đã thay đổi. Webmin là một công cụ quản trị các hệ thống Unix và Linux với giao diện web. Bằng cách sử dụng các trình duyệt bạn hoàn toàn có thể quản trị dễ dàng các server Linux như Web DNS Proxy File Sharing. Phiên bản Webmin ra đời vào cuối tháng 3 2008 với những cải tiến mới chắc chắn sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận với các hệ thống Linux mà không cần phải quan tâm đến tập lệnh cấu hình đồ sộ của hệ điều hành mã nguồn mở đang được ưa chuộng này. Cài đặt Webmin 1. Để bắt đầu bạn truy cập vào địa chỉ http và download gói cài đặt tương ứng với hệ thống Linux của mình. Trong bài viết này chúng tôi chọn gói để cài đặt lên hệ thống Ubuntu Linux. Nếu bạn sử dụng Redhat Fedora CentOS. hãy chọn gói . 2. Sau khi download về bạn thực hiện lệnh sau để cài đặt Webmin. dpkg --install 3. Nếu Ubuntu thông báo cần đến các thư viện liên quan bạn tiếp tục cài đặt chúng với lệnh apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl libmd5-perl Đến đây bạn đã hoàn thành thao tác cài đặt. Trên trình duyệt của máy Ubuntu bạn gõhttps localhost 10000. Nếu sử dụng một máy tính khác để quản lý hệ thống Ubuntu Linux bạn thay localhost ở trên bằng tên hoặc địa chỉ IP của máy Ubuntu Linux chẳng hạn như https tthai-desktop 10000. Trong hộp thoai Security Alert bấm nút Yes để đồng ý truy cập với giao thức HTTPS. StiwMy Wert Him 3flor JMU exchange ihn de Cflnhot be vwvwd or by Qthftt IhçiÇ if fl pctkni with Ihn Ptof secumty certfcdte The ucuty c tfc4to m m ed tv fl w V you taw not chosen i IhjbL Viet the certhrate Io drtenrwte .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0