TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 18: Quản lý Windows Deployment Service

Trong phần này và phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sâu hơn về chủ đề kiểm tra cách cấu hình và quản lý các máy chủ đang thực hiện role máy chủ Windows Deployment Services (Windows DS). | Triển khai Vista - Phần 18 Quản lý Windows Deployment Service Nguồn Mitch Tulloch Trong phần này và phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sâu hơn về chủ đề kiểm tra cách cấu hình và quản lý các máy chủ đang thực hiện role máy chủ Windows Deployment Services Windows DS . Lưu ý Các độc giả quan tâm đến các kiến thức cơ bản trong triển khai Vista bằng Windows Automated Installation Kit Windows AIK nên tham khảo 13 bài đầu trong loạt bài này. Bổ sung và remove máy chủ Giao diện quản trị Windows DS có thể được cấu hình để quản lý nhiều máy chủ Windows DS từ xa từ bởi một location nào đó. Để bổ sung thêm một máy chủ vào giao diện quản lý bạn hãy kích chuột phải vào nút Servers và chọn Add Server như thể hiện trong hình 1 Hình 1 Bổ sung thêm máy chủ vào giao diện Windows DS Trong hộp thoại Add Server mới xuất hiện bạn hãy đánh tên hoặc duyệt Active Directory để tìm đến máy chủ mà bạn muốn bổ sung vào giao diện điều khiển. Để remove máy chủ đã có trong đó từ trước bạn chỉ cần kích chuột phải vào máy chủ đó và chọn Remove Server. Quản lý Windows DS Services Để stop start hoặc restart các dịch vụ Windows DS trên một máy chủ nào đó bạn chỉ cần kích chuột phải vào nút server chọn All Tasks và chọn shortcut menu như thể hiện trong hình 2. Hình 2 Stop và start các dịch vụ Windows DS Bạn cũng có thể sử dụng lệnh để stop và start dịch vụ Windows DS từ cửa sổ dòng lệnh như lệnh dưới đây WDSUTIL Stop-Server Server servername WDSUTIL Start-Server Server servername Ở đây servername có thể là tên FQDN hoặc NetBIOS của máy chủ Windows DS mà bạn đang quản lý. Bạn có thể bỏ phần chuyển đổi Server nếu đang chạy WDSUTIL trên chính máy chủ Windows DS. Cấu hình các thuộc tính của máy chủ Bạn có thể quản lý các khía cạnh khác của máy chủ Windows DS bằng cách cấu hình các thuộc tính của nó. Có thể thực hiện điều đó theo nhiều cách Kích phải vào nút server trong giao diện điều khiển Windows DS và chọn Properties để xuất hiện trang các thuộc tính cho máy chủ cùng với

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0