TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 16: Cấu hình Windows Deployment Services

Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bước cuối cùng trong quá trình thực thi Windows DS có tên: Thực hiện cấu hình ban đầu cho các máy chủ Windows DS đã triển khai | Triển khai Vista - Phần 16 Cấu hình Windows Deployment Services Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu hai bước trong việc thực thi Windows DS trong môi trường mạng. Hai bước đó là Chuẩn bị môi trường để bảo đảm có đầy đủ các yêu cầu cần thiết cho việc thực thi Windows DS. Cài đặt role Windows DS trên một hoặc một vài máy chủ đang chạy hệ điều hành Windows Server 2008. Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bước cuối cùng trong quá trình thực thi Windows DS có tên Thực hiện cấu hình ban đầu cho các máy chủ Windows DS đã triển khai. Bước 3 Thực hiện cấu hình ban đầu cho máy chủ Windows DS Việc thực hiện cấu hình ban đầu cho máy chủ Windows DS gồm có một số công việc như sau Tạo nơi lưu trữ image. Cấu hình các thiết lập máy chủ PXE. Bạn hoàn toàn có thể cấu hình những thành phần khác cho Windows DS đây chỉ là những cấu hình ban đầu. Có thể thực hiện cấu hình ban đầu cho máy chủ Windows DS theo hai cách Sử dụng Windows Deployment Services Configuration Wizard. Sử dụng lệnh WDSUTIL Chúng ta hãy đi xem xét cả hai phương pháp này. Thực hiện cấu hình bằng Windows Deployment Services Configuration Wizard Hình 1 thể hiện giao diện điều khiển của Windows Deployment Services MMC ngay khi cài đặt role Windows Deployment Services server trên máy chủ mang tên SEA-WDS đây là máy chủ thuộc miền . Giao diện MMC này và tiện ích dòng lệnh WDSUTIL là hai công cụ chính có thể sử dụng để cấu hình và làm việc với các máy chủ Windows DS. Hình 1 Giao diện điều khiển Windows Deployment Services MMC Để thực hiện cấu hình ban đầu của máy chủ Windows DS hãy vào nút Servers trong giao diện điều khiển và chọn nút nằm ngay bên dưới nó xem trong hình 2 . Hình 2 Chọn máy chủ Windows DS Mẹo Nếu bạn đang sử dụng giao diện điều khiển Windows DS từ một máy tính khác hãy kích chuột phải vào nút Servers và chọn Add Server để bổ sung thêm máy chủ Windows DS mà bạn muốn quản trị. Lúc này kích chuột phải vào máy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    3    0    12-08-2020
1    4    0    12-08-2020
8    4    0    12-08-2020
133    4    0    12-08-2020
554    6    0    12-08-2020
32    4    0    12-08-2020
67    4    0    12-08-2020
30    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN