TAILIEUCHUNG - Mẫu STP/HT-2006-KT: Tờ khai đăng ký lại việc tử

Mẫu : Tờ khai đăng ký lại việc tử. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính |

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    5    0    11-08-2020
1    5    0    11-08-2020
8    8    0    11-08-2020
8    2    0    11-08-2020
7    7    0    11-08-2020
416    10    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN