TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng và chăm sóc chôm chôm

Chôm chôm là cây ăn trái nhiệt đới, thích hợp ở những vùng có khí hậu nóng ẩm. Chôm chôm ưa đất thịt, cát pha hay sét, tầng canh tác dầy, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt, Ph thích hợp từ 4,5 - 6,5. | J7 J1 A Â Â À A I w r 1 A 1 A Kỹ thuật trồng và chăm sóc chôm chôm Nguồn 1. Yêu cầu sinh thái Chôm chôm là cây ăn trái nhiệt đới thích hợp ở những vùng có khí hậu nóng ẩm. Chôm chôm ưa đất thịt cát pha hay sét tầng canh tác dầy giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt Ph thích hợp từ 4 5 - 6 5. 2- Thời vụ trồng Nên trồng vào đầu mùa mưa là tốt nhất tháng 4- 6 . 3- Chuẩn bị đất trồng - Nên vun mô khi trồng nếu đất thấp đất làm mô dùng đất vườn đất ruộng trộn với phân chuồng 10kg gốc vụ phân Super lân 0 3kg gốc vụ . - Vùng đất cao nên đào hố trồng 60 x 60 x 60 cm trộn phân chuồng hoại và đất mặt tỉ lệ 2 l cho vào hố trồng đất xấu thì thêm 200 - 300 g phân 16 - 16 - 8 vào hố mặc dù đào hố nhưng trong hố cũng nên vun phân và đất thành mô rồi mới trồng cây lên mô . - Khi trồng tưới thật đẫm che mát và trồng cây chắn gió cho vườn chôm chôm. Cần cắm cọc cột cây con mới trồng để gió không làm lay gốc đổ ngã. 4- Khoảng cách trồng - Tốt nhất 10m x 10m có thể trồng khoảng cách 6m x 6m hoặc 6m x 8m. Trồng xen cây ngắn ngày giữa 2 hàng khi chôm chôm chưa giao tán. 5- Làm cỏ tủ gốc bồi đất cho mô - Làm cỏ thường xuyên để tránh cạnh tranh dinh dưỡng mùa khô kết hợp làm cỏ và tủ gốc giữ ẩm cho cây. Sau khi trồng 6 tháng nên bồi thêm đất cho mô. Nên bồi đắp mô hàng năm cho mô rộng ra. 6- Tưới tiêu nước - Cây chôm chôm rất mẫn cảm với ngập nước không nên để nước đọng trên vườn chôm chôm mùa mưa cần có rãnh nhỏ giữa 2 liếp để thoát nước kịp thời. Cần cung cấp đủ nước vào giai đoạn cây con cây đang phát triển lá cây ra hoa đậu trái và phát triển trái. 7- Tỉa cành Tạo tán cho cây từ nhỏ là cần thiết khi cây ghép đạt 70 cm thì bấm ngọn để lại 3 - 4 cành cách nhau đều trên thân và tạo thành gốc lớn là thích hợp. Sau thu hoạch cắt bỏ những cành đã cho trái cành giao tán cành sâu bệnh cành vô hiệu cành vượt cho hợp lý nên để lại những cành chưa cho trái ở vụ trước vì thường có trên 50 sẽ cho hoa ở vụ sau. 8- Bón phân - Chôm chôm là loại cây ăn quả cần nhiều đạm và Kali các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    8    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
16    5    0    11-08-2020
20    4    0    11-08-2020
4    21    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN