TAILIEUCHUNG - PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH ( PHẦN 3)

tiếp theo là phần 3- PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH | PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỐNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH PHẦN 3 8. Cách sử dụng Do và Make 9. Eightyears old và eight-year-old 10. Phân biệt expect hope anticipate và look forward to 8. Cách sử dụng Do và Make Hai động từ do và make thường gây lung túng cho người học vì cả hai đều có thể dịch là làm trong tiếng Việt đôi khi không biết phải chọn dùng từ nào cho đúng. Dưới đây là một vài điểm cần lưu ý về hai động từ này giúp bạn đưa ra phương án lựa chọn phù hợp với từng trường hợp cụ thể. 1. Cách dùng do - Dùng do cho các hoạt động hằng ngày chú ý rằng những hoạt động này thường là không tạo nên vật gì cụ thể không sáng tạo nên cái mới. do housework do the ironing do the dishes do a job - Dùng do khi nói làm một cách chung chung không đề cập chính xác tên của hoạt động. Thường đi với các từ something nothing anything everything. I m not doing anything today. He does everything for his mother. She s doing nothing at the moment. - Một số cách nói phổ biến dùng do do one s best do good do harm do a favour do business 2. Cách dùng make - Dùng make diễn tả các hoạt động tạo nên cái gì đó cụ thể mà bạn có thể chạm vào được. make food make a cup of tea coffee make a mess - Một số cách nói phổ biến dùng make make plans make an exception make arrangements make a telephone call make a decision make a mistake make noise make money make an excuse make an effort 9. Eight years old và eight-year-old Cả hai cách viết trên đều đúng tuy nhiên mỗi cách viết lại mang một ý nghĩa khác nhau. 1. số đếm year s old Đây là cụm từ được dùng để nói về tuổi tác hết sức quen thuộc trong tiếng Anh. Ví dụ How old are you I m eight years old. Cháu mấy tuổi rồi Cháu tám tuổi rồi ạ . The house is said to be 100 years old. Người ta nói rằng ngôi nhà này 100 năm tuổi rồi . It is believed that the missing boy is only three years old. Người ta tin chắc rằng cậu bé bị mất tích mới chỉ ba tuổi thôi . The baby is two months old. Cm bé được hai tháng tuổi rồi . Thông thường người Anh luôn dùng dạng sô nhiều years .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT