TAILIEUCHUNG - Quy trình xuất bản một blog báo chí

-Tạo ra khách hàng trung thành bằng cách cho phép khách hàng tham dự vào quá trình làm báo của học viện, những học viên này sẽ trở thành những người bạn thân thiết và góp phần nâng cao tầm quan trọng của thương hiệu. Khi ta tạo ra cho học viên cảm giác họ được đóng góp vào quá trình tạo lập thương hiệu thì học viên đó sẽ trở thành học viên trung thành của Học viện, họ sẽ ra sức bảo vệ danh tiếng của học viện. -Xuất bản thành “blog báo chí”: blog báo chí hoạt. | A 1 Ấ J 1 a 11 Quy trình xuât bản một blog báo chí hoạch đích và phương pháp -Tạo ra khách hàng trung thành bằng cách cho phép khách hàng tham dự vào quá trình làm báo của học viện những học viên này sẽ trở thành những người bạn thân thiết và góp phần nâng cao tầm quan trọng của thương hiệu. Khi ta tạo ra cho học viên cảm giác họ được đóng góp vào quá trình tạo lập thương hiệu thì học viên đó sẽ trở thành học viên trung thành của Học viện họ sẽ ra sức bảo vệ danh tiếng của học viện. -Xuất bản thành blog báo chí blog báo chí hoạt động bằng cách Học viên là những phóng viên của blog Học viện với tư cách biên tập và quản trị blog khách ghé thăm có thể comment. Nếu thu hút được nhiều người đọc và comment các bài viết trong blog sẽ là một kênh PR miễn phí và hiệu quả do chính khách hàng là người tạo ra các bài viết nên chính họ sẽ quan tâm tới đứa con tinh thần của mình. . Để làm được cần lập ra một nhóm các học viên xung phong làm phóng viên cho blog. -Cách 2 có thể xuất bản dưới danh nghĩa Tờ báo lưu hành nội bộ nhưng nó được xuất bản bằng cách post lên website của học viện và bất cứ ai cũng có thể download tờ báo về đọc. Nhưng phương pháp này không trực quan bằng blog và còn tốn kém thêm tiền nhuận bút. Hơn nữa nếu xuất bản dưới dạng blog thì có thể bỏ được khâu biên tập tin tức và design như vậy sẽ rút ngắn quy trình hơn. 2. Dự trù ngân sách 3. Tài liệu -Tài liệu hướng dẫn kỹ năng -Quy trình làm báo 4. Nhân sự -Phóng viên R D Học viên -Biên tập viên Biên tập viên nội dung biên tập viên tin tức biên tập viên và hiệu đính Designer -Người duyệt cuối Lãnh đạo học viện cấu tạp chí cấu nội dung tạp chí Bao gồm 4 phần P1 Trang bìa P2 Trang mục lục P3 Các chuyên mục nội dung P4 Trang cuối Nếu xuất bản trên blog thì không phải thiết kế trang bìa trang mục lục và trang cuối chỉ cần các chuyên mục Trong P3 các chuyên mục chia làm 9 chuyên mục Đối blog các chuyên mục này có thể được đưa thêm hay bỏ đi dễ dàng CM1 Tin tức gồm 2 bài viết tin nội bộ và tin .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    12-08-2020
5    6    0    12-08-2020
63    4    0    12-08-2020
4    4    0    12-08-2020
6    3    0    12-08-2020
31    8    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    7    0