TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng đậu phộng có phủ màng nylon

Kỹ thuật phủ màng nylon đã được thực hiện ở Trung Quốc từ năm 1978. Năm 1980 mới có 130 ha trồng đậu phộng được phủ nylon. Hiện nay diện tích trồng đậu phộng được phủ nylon ở Trung quốc là gần ha, chiếm hơn 10% diện tích gieo trồng đậu phộng của Trung Quốc. | J Xi i Ầ - X 1 X r 1 -7 1 Kỹ thuật trông đậu phộng có phủ màng nylon Nguồn Kỹ thuật phủ màng nylon đã được thực hiện ở Trung Quốc từ năm 1978. Năm 1980 mới có 130 ha trồng đậu phộng được phủ nylon. Hiện nay diện tích trồng đậu phộng được phủ nylon ở Trung quốc là gần ha chiếm hơn 10 diện tích gieo trồng đậu phộng của Trung Quốc. Kỹ thuật trồng đậu phộng có phủ màng nylon Kỹ thuật phủ màng nylon đã được thực hiện ở Trung Quốc từ năm 1978. Năm 1980 mới có 130 ha trồng đậu phộng được phủ nylon. Hiện nay diện tích trồng đậu phộng được phủ nylon ở Trung quốc là gần ha chiếm hơn 10 diện tích gieo trồng đậu phộng của Trung Quốc. Kỹ thuật phủ nylon được gọi là cuộc cách mạng trắng một trong những biện pháp quan trọng nhất để tăng năng suất đậu phộng. Các kết quả thí nghiệm ở 16 tỉnh thành Trung Quốc vào thời gian 1979 đến 1984 cho thấy năng suất đậu phộng ở diện tích có phủ nylon PMG là 3 75 - 4 5 tấn ha tăng 20 - 50 so với diện tích không che phủ NMG . Việc phủ màng nylon còn làm cho hàm lượng dầu trong hạt tăng tỷ lệ hạt chín đều hơn. Đối với ở Việt Nam biện pháp phủ màng nylon đã được thực hiện 4 - 5 năm gần đây đặc biệt các thí nghiệm tại miền Bắc như Nghệ an cho thấy năng suất tăng từ 30 - 40 so với đối chứng không phủ. Tại Ninh Bình vụ đông năm 2004 đã triển khai trồng trong toàn tỉnh đã đạt 500 ha tăng 200 ha so với vụ đông 2003. Tại vùng trồng đậu phộng ở ngoại thành TP. Hồ Chí Minh Viện nghiên cứu Dầu thực vật cũng đã tiến hành các thử nghiệm về biện pháp phủ màng nylon cho đậu phộng từ năm 2001 - 2002 kết quả thu được rất đáng khích lệ. Năng suất thu được tăng từ 20 -32 so với đối chứng không phủ. Số trái trên bụi và tỷ lệ hạt chắc cũng tăng cao hơn. Kết quả thu được nói trên được bà con nông dân vùng đậu phộng rất hoan nghênh. Qua kết quả thí nghiệm về biện pháp phủ nylon cho đậu phộng Viện Nghiên cứu dầu thực vật đã khuyến cao biện pháp kỹ thuật canh tác đậu phộng có phủ màng nylon như sau Trước hết phải sử dụng loại màng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN