TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng các loại cỏ cao sản

voi: Tên khoa học là Penisetum purpureum. Là loại cỏ thảo, thân cứng, có lóng như lóng mía. Sinh trưởng nhanh, năng suất cao, chát lượng tốt, cắt cho bò ăn tươi hay ủ tươi đều tốt. | Kỹ thuật trông các loại cỏ cao sản Nguồn voi Tên khoa học là Penisetum purpureum. Là loại cỏ thảo thân cứng có lóng như lóng mía. Sinh trưởng nhanh năng suất cao chát lượng tốt cắt cho bò ăn tươi hay ủ tươi đều tốt. Phù hợp đất cao ráo thích nhiều phân bón không chịu được đất ngập úng phèn mặn khả năng chịu hạn kém. - Thời vụ trồng thích hợp là đầu mùa mưa. - Chuẩn bị đất Cày sâu bừa kỹ dọn sạch cỏ dại rạch hàng sâu 15-20cm theo hướng Đông-Tây ở miền núi đất dốc thì hàng trồng theo đường đồng mức để tránh xói mòn hàng cách hàng 50-60cm gốc cách gốc 30-40cm. - Phân bón tùy theo chân ruộng tốt xấu trung bình cho 1 ha như sau - Phân chuồng hoai mục 15- 20 tấn -Super lân 250-300 kg -Sulfat Kali 150-200 kg - Phân urê 450-500 kg. - Giống Trồng bằng hom thân cây có độ tuổi 80-100 ngày chặt vát dài 25-30cm hom có 3-5 thắt mầm. Số lượng cần 8-10 tấn hom ha. - Cách trồng Trồng hom đơn đặt hom theo rãnh chếch 450 hom cách hom 30-40 cm lấp đất sao cho 20cm dưới mặt đất 10cm trên mặt đất. - Chăm sóc Sau khi trồng 10-15 ngày mầm cỏ lên khỏi mặt đất làm cỏ phá váng trồng dặm khi cỏ ra lá mới bón thúc phân urê. - Thu hoạch 50-60 ngày mới thu hoạch không thu hoạch non đợt đầu các đợt tái sinh tiếp theo khoảng 45 ngày cắt sạch để cỏ mọc đều gốc để lại 3-5 cm. 2. Cỏ sả cỏ Ghi-Nê Tên khoa học là Panicum Maximum. Là giống cỏ thảo thân bụi như bụi 2 giống cỏ sả Cỏ sả lá lớn và cỏ sả lá nhỏ. Cỏ sả lá lớn năng suất cao trồng để thu cắt cho ăn tươi hoặc ủ tươi chung với cỏ voi đều tốt. Cỏ sả lá nhỏ năng suất thấp hơn chịu hạn chịu dẫm đạp trồng để chăn thả rất tốt. Cỏ sả sinh trưởng mạnh năng suất cao chịu hạn khá chịu nóng chịu bóng cây chất lượng tốt để trồng. Phù hợp chân ruộng cao đất pha cát không chịu đất ngập úng. Có thể nhân giống bằng hạt hoặc bằng hom nhánh. - Thời vụ trồng Tốt nhất là đầu mùa mưa. - Chuẩn bị đất Như đối với cỏ voi. Nếu trồng hạt thì làm đất kỹ hơn. Phân bón tính cho 1 ha - Phân chuồng hoại mục 10- 15 tấn -Super lân 200-250 kg - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT