TAILIEUCHUNG - Cấu tạo , nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ

Lõi thép Stato : Được ghép bằng các lá thép kỹ thuật điện hình vành khăn , có xẻ rãnh ở bên trong để đặt dây quấn Stato | 1. CẤU TẠO NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG cơ KHÔNG ĐồNG BỘ Cấu tao đông cơ không đồng bô Cẩu nối dây Hộp nố i dây Lõi thép Stato Quạt gió Dây quấn Stato Vòng bi Trục Rôto Vòng ngắn mạch Phần tĩnh - Stato - Lõi thép Stato Được ghép bằng các lá thép Kỹ thuật điện hình vành khăn có xẻ rãnh ở bên trong để đặt dây quấn Stato. Trường hợp máy có công suất lớn kích thước lõi thép lớn thì lõi thép sẽ được ghép từ nhiều lá thép hình rẻ quạt như hình vẽ. - Dây quấn Stato Là dây điện từ có thể là dây Đổng hoặc Nhôm được quấn thành các Bối dây Tổ bối dây Tùy theo cuộn dây quấn Stato là 1fa hay 3fa mà ta có động cơ không đổng bộ 1fa hoặc 3fa. Phần đông - Rôto - Lõi thép Cũng được ghép bằng các lá thép Kỹ thuật điện có sẻ rãnh ở bên ngoài để đặt dây quấn Rôto. - Dây quấn Động cơ có cuộn dây Rôto nối ngắn mạch gọi là động cơ không đổng bộ Rôto ngắn mạch hay Rôto lổng sóc vì có dạng như lổng sóc. Đối với loại Rôto dây quấn cuộn dây Rôto nối hình Sao Y còn 3 đầu được nối đến 3 vòng góp cố định trên trục được cách điện với trục và gọi là 3 Vành trượt. Có 3 Chổi than tiếp xúc với 3 vành trượt này để nối ra ngoài Người ta có thể nối nối tiếp dây quấn Rôto với các điện trở phụ để mở máy hoặc điều chình tốc độ. Động cơ Rôto lổng sóc được dùng phổ biến nhất lổng sóc được đúc bằng Đổng hoặc Nhôm có dạng như hình vẽ. 1 Nguyên lý làm viêc của đông cơ không đồng bô ba pha Cách tao ra từ trường quay trong lỗi thép Stato Để tạo ra được từ trường quay trong lõi thép Stato cuộn dây Stato cần phải được chế tạo theo quy luật nhất định cách bố trí đấu nối cuộn dây 3fa của Stato cần nghiêm ngặt tuân thủ công nghệ chế tạo. Dưới đây ta khảo sát cách tạo ra từ trường quay Dây quấn Stato động cơ Biểu diễn dòng điện 3fa dây quấn Stato Cuộn dây Stato trong hình vẽ trên đuợc biểu diễn gồm có 3 vòng dây cho 3fa Ba cuộn dây của 3fa AX BY và CZ được đặt lệch nhau những góc 1200. Dòng điện cung cấp cho động cơ cũng là dòng xoay chiều 3fa iA iB và iC cũng lệch pha nhau những góc là 1200. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    2    0    11-08-2020
14    6    0    11-08-2020
3    5    0    11-08-2020
3    3    0    11-08-2020
743    2    0    11-08-2020
8    3    0    11-08-2020
5    3    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
33    8    0