TAILIEUCHUNG - Hiểu đúng về quản trị rủi ro

Để việc quản trị rủi ro đạt hiệu quả cao, các doanh nghiệp phải xem đây là hoạt động thường xuyên và lưu ý 3 vấn đề được đề cập ở bài viết "Hiểu đúng về quản trị rủi ro" bên dưới. | Hiểu đúng về quản trị rủi ro Nguyễn Hữu Duy Báo Nhịp Cầu Đầu Tu Tại Goldman Sachs mọi nhân viên được khuyến khích đóng góp ý kiến về các rủi ro tác động đến công việc của họ. Quản trị rủi ro không chỉ là việc của sếp. Để quản trị tốt rủi ro doanh nghiệp phải khuyến khích tinh thần cảnh giác với rủi ro ở mọi nhân viên. Có thể nhận thấy vấn đề quản trị rủi ro chỉ được đặt lên bàn của các nhà điều hành doanh nghiệp khi khủng hoảng xảy ra. Còn trong điều kiện bình thường quản trị rủi ro ít nhận được sự quan tâm so với các vấn đề chiến lược khác như tăng trưởng bền vững phát triển thị trường mục tiêu. Để đối phó với khủng hoảng tài chính các nhà điều hành đã khởi động lại chương trình quản trị rủi ro doanh nghiệp Enterprise Risk Management -ERM . Năm 2007 các định chế tài chính đã thực hiện nghiệp vụ xóa gần 400 tỉ USD nợ xấu khỏi bảng cân đối kế toán. Năm 2008 các chính phủ đã công bố những gói kích thích kinh tế trị giá hàng ngàn tỉ USD nhằm phục hồi tính thanh khoản của thị trường. Tuy nhiên đó chỉ là các biện pháp nhất thời và mang tính đối phó. Để việc quản trị rủi ro đạt hiệu quả cao các doanh nghiệp phải xem đây là hoạt động thường xuyên và lưu ý 3 vấn đề được đề cập dưới đây. Chuyển giao rủi ro không có nghĩa là đã loại bỏ được rủi ro Những năm đầu thập niên 1970 các doanh nghiệp thực hiện quản trị rủi ro chỉ đơn giản bằng cách mua bảo hiểm. Sau này với sự phát triển của các sản phẩm tài chính các công ty đã thực hiện bảo hiểm rủi ro bằng cách tham gia các hợp đồng tương lai futures và quyền chọn option . Tuy nhiên việc sử dụng các công cụ tài chính thường làm cho các nhà điều hành bị động trước các rủi ro trên thị trường hoặc lầm tưởng rằng đã loại bỏ hoàn toàn rủi ro. Thực chất của việc tham gia vào các hợp đồng tương lai hay mua bán quyền chọn là chuyển rủi ro từ doanh nghiệp sang các định chế tài chính và thị trường. Chẳng hạn một doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện bảo hiểm rủi ro tỉ giá bằng một hợp đồng kỳ hạn với ngân hàng. Sau khi ký hợp đồng với .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN