TAILIEUCHUNG - tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai đăng ký thuế TNCN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Mã số thuế (Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số) [01]. Họ và tên người đăng ký thuế: L Y T H A N H D U Y [02]. Ngày tháng năm sinh: ngày tháng năm [03]. Giới tính: [04]. Quốc tịch:.Việt Nam [05]. Số chứng minh nhân dân: []. Ngày cấp ngày tháng năm []. Nơi cấp:Công An Tp Hồ Chí Minh [06]. Số hộ chiếu: []. Ngày cấp: ngày tháng năm []. Nơi cấp: [07]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu: []. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:82 tổ 4 khu phố 5 đường 339 []. Xã, phường:Phước Long B. []. Quận, huyện:9 []. Tỉnh, thành phố:.Hồ Chí Minh []. Quốc gia: Việt Nam. [08]. Địa chỉ cư trú: []. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:. 82 tổ 4 khu phố 5 đường 339. []. Xã, phường: Phước Long B []. Quận, huyện:. 9 []. Tỉnh, thành phố:. Hồ Chí Minh. [09]. Điện thoại liên hệ:.0909153887.[10].Email:duyvnct@ [11]. Cơ quan thuế quản lý: . Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./. Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2009 NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ (Ký và ghi rõ họ tên)

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.