TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp: Thương mại điện tử toàn cầu trong khuôn khổ WTO và giải pháp đối với Việt Nam

Kể từ khi nền kinh tế hàng hóa xuất hiện, thương mại tự do và tốc độ lưu thông hàng hoá luôn là động lực chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của sức sản xuất và từ đó quyết định phương thức sản xuất mới. 1000 năm trước, con đường tơ lụa xuyên sa mạc qua nhiều quốc gia, nối các đế chế La Mã với đế chế Trung Hoa không chỉ mang tơ lụa và vàng bạc làm giàu cho nhiều nước mà còn giúp truyền bá công nghệ và triết lý. | MỤC LỤC LỜI NÓI CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ I. Những nội dung cơ bản về thương mại điện 1. Thương mại điện tử là gì .4 . Số hoá và nền kinh tế số . Khái niệm Thương mại điện . Các phương tiện kỹ thuật của . Các hình thức hoạt động và giao dịch của 2. Những lợi ích chính của thương mại điện . Phát triển hệ thống thần kinh của nền kinh . Giảm chi phí sản xuất tiếp thị giao dịch và bán . Mở rộng cơ hội gia nhập thị trường và thay đổi cấu trúc thị . Thúc đẩy công nghệ thông tin phát triển tạo điều kiện sớm tiếp cận nền kinh tế số hóa .15 II. Khái quát về WTO và thương mại quốc tế trong khuôn khổ WTO. . 15 1. Quá trình hình thành và phát triển của . Hiệp định chung về thuế quan và thương mại GATT - Tổ chức tiền thân của . Vòng đàm phán Uruguay và sự ra đời của 2. Những nguyên tắc cơ bản trong hệ thống thương mại thế giới theo quy định của 3. Thương mại quốc tế trong khuôn khổ CHƯƠNG II PHÁT TRIÉN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOÀN CẦU VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG KHUÔN KHỔ I. Phát triển thương mại điện tử toàn 1. Thương mại điện tử thúc đẩy thương mại quốc 2. Thách thức của TMĐT và các nỗ lực tiếp cận TMĐT ở cấp độ toàn . Nước . Liên minh Châu Âu EU European Union .34 . Các tổ chức khu . Các tổ chức quốc II. Thương mại điện tử trong khuôn khổ 1. Vai trò của WTO trong TMĐT toàn 2. Quá trình đưa TMĐT vào chương trình nghị sự của WTO 39 3. Các vấn đề đặt . Lập trường về thương mại điện tử trong các cuộc thảo luận của GATT hay . Đánh thuế giao dịch TMĐT thuế nội địa .46 . Mở cửa thị trường công nghệ thông . Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ IPRs .49 III. Nhận xét chung về khuôn khổ thể chế cho thương mại điện tử trong CHƯƠNG III THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIÉN TRONG KHUÔN KHỔ WTO .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.