TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp ”Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng”

Tiêu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp: Tiêu thụ; Sản xuất; Hậu cần kinh doanh; Kế toán và Quản trị doanh nghiệp. đồng thời tiêu thụ sản phẩm cũng là một khâu quan trọng tạo tiền đề cho quá trình tái sản xuất, quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới dang trên đà phát triển như vũ bão thì việc tiêu thụ được nhanh, được nhiều sản phẩm là cả một nghệ thuật kinh doanh bởi tinh. | BÁO CÁO THỰC TẬP MỞ ĐẦU Tiêu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp Tiêu thụ Sản xuất Hậu cần kinh doanh Kế toán và Quản trị doanh nghiệp. đồng thời tiêu thụ sản phẩm cũng là một khâu quan trọng tạo tiền đề cho quá trình tái sản xuất quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngày nay khi nền kinh tế thế giới dang trên đà phát triển như vũ bão thì việc tiêu thụ được nhanh được nhiều sản phẩm là cả một nghệ thuật kinh doanh bởi tinh cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở lên khốc liệt. Thất bại trong khâu tiêu thụ là doanh nghiệp đã thất bại trong hoạt động sản xuất- kinh doanh nếu không có biện pháp khắc phục thì việc đào thải ra khỏi thương trường là điều khó tránh khỏi. Công ty TNHH phát triển mang lưới toàn cầu Nam Dũng không phải là một ngoại lệ nhất là khi đây là một đơn vị rất non trẻ. Là sinh viên của một trường kinh tế quan tâm đến lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm lần thực tập cuối khoá này em đã có cơ hội thực tập tại công ty TNHH phát triển mang lưới toàn cầu Nam Dũng nên đây là một dịp để em có thể thực hành những kiến thức mà mình đã được lĩnh hội trên ghế nhà trường. Chính vì vậy em đã mạnh dạn chọn đề tài Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHHphát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng . Cho luận văn tốt nghiệp của mình với mong muốn đóng góp đượcnhững ý kiến có ích cho công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty 1 KHOA QUẢN LÝ DOANH NGÔ VĂN BIÊN-2001D107 NGHIỆP BÁO CÁO THỰC Tập Nội dung chủ yếu của bài luận văn bao gồm như sau Chương I Thực trạng về công tác tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng. Chương II Những giải pháp kiến nghị phương hướng nhằm nâng cao chất lượng về công tác tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong công ty. CHƯƠNG I 2 KHOA QUẢN LÝ DOANH NGÔ VĂN BIÊN-2001D107 NGHIỆP BÁO CÁO THỰC Tập THỰC trạng về công tác tiêu thụ sản phẩm của công TY TNHH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU NAM DŨNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.