TAILIEUCHUNG - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của tòa án đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương. Cơ quan phối hợp nếu có Cục thuế Công an tỉnh UBND các huyện thị. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp thay đổi nội dung 1. đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đồng Quyết định số 1 lần cấp. 44 2008 QĐ-UBND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Lấy mẫu tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc tải mẫu Thông báo 1. Bước 1 thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Website http . 2. Bước 2 Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục tổ chức hoặc cá nhân đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương số 188 đại lộ Bình Dương khu 2 phường Phú Hòa thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết biên nhận hồ sơ nếu Tên bước Mô tả bước hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để tiếp tục hoàn chỉnh. Đến ngày trong giấy biên nhận cá nhân tổ chức đến Phòng 3. Bước 3 Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương để nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu 2. - Bản chính giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế - Tất cả những hồ sơ thay đổi cần phải có ở các hướng dẫn thay đổi nội dung 3. đăng ký kinh doanh. 4. - Bản sao hợp lệ bản án quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.