TAILIEUCHUNG - Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần

Tham khảo tài liệu 'đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương địa chỉ số 05 đường Quang 1- Bước 1 - . Trung thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 2. Bước 2 Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp Tên bước Mô tả bước hồ sơ. Đến ngày hẹn trong phiếu đến nơi nộp hồ sơ nhận Giấy chứng nhận đầu tư với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều 3. Bước 3 . L . . . . kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư sẽ nhận văn bản trả lời của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh đối với trường hợp gắn với thành lập Doanh nghiệp theo mẫu Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về 2. việc tăng vốn điều lệ của công ty. Quyết định biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. 3. Báo cáo năng lực tài chính do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.