TAILIEUCHUNG - Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các huyện, thị xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký QSDĐ; Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Đối với các phường: Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND. 2. Đối với khu vực khác: Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND. Kết quả của. | Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép Thông tin Lĩnh vực thống kê Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND các huyện thị xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Văn phòng Đăng ký QSDĐ Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 19 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Đối với các phường lần Quyết định số 93 2007 QĐ-UBND. 2. Đối với khu vực khác lần Quyết định số 93 2007 QĐ-UBND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện 1. Bước 1 thị xã để nhận mẫu đơn mẫu tờ khai nếu có và được hướng dẫn để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND 2. Bước 2 huyện thị xã. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn và đóng phí lệ phí nếu có . Tên bước Mô tả bước Đến ngày ghi trong phiếu hẹn đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và 3. Bước 3 trả kết quả của UBND huyện thị xã xuất trình phiếu hẹn để nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.