TAILIEUCHUNG - Trò chơi ô chữ

Phần thi ô chữ. Ô chữ gồm 8 hàng. đội thấp điểm nhất sẽ bắt đầu hàng số 1 nếu trả lời đứng sẽ được 10đ, không trả lời hoặc trả lời sai không được điểm nào. | Phan thi o chữ O chữ gom 8 hang đội thấp điểm nhất se bat đầu hang so 1 nếu tra lời đung se được 10đ không tra lời hoặc tra lời sai khong được điem nao. Nếu 3 đọi con lai danh được quyen tra lời va tra lời đung được 5đ. Cac đoi tiếp theo se lan lượt tra lời hang thứ3 5 7 8 6 4. Doi nao tra lời được từ khoa được 40 điem ô CHỮ C A N X I OĐây là ten gọi của nguyên tô kim loại kiềm tho ầ cô trong thành phàn nước vôi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT