TAILIEUCHUNG - Bài 1: CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH

Một số khái niệm, nguyên tắc biểu diễn và xử lý thông tin, cấu trúc tổng quát của máy tính. Nội dung: Một số khái niệm cơ bản, Biểu diễn và xử lý thông tin, Các thành phần cơ bản của máy tính, Các ứng dụng của Tin học. | 8 26 2009 4- Bài 1 CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH 4- Bài 2 TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 4- Bài 3 SỬ DụNg hệ điều hành ms windows 4- Bài 4 VIRUS MÁY TÍNH 4- Bài 5 CĂN BẢN VỀ LẬP TRÌNH 4- ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN 4- THI sởăce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 1 CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH 1 Một số khái niệm nguyên tắc biểu diễn và xử lý thông tin cấu trúc tổng quát của máy tính 4- 4- 4- 4- Một số khái niệm cơ bản Biểu diễn và xử lý thông tin Các thành phần cơ bản của máy tính Các ứng dụng của Tin học 1 8 26 2009 L Hiểu được những khái niệm cơ bản về máy tính -I- Hiểu biết về nguyên tắc chung biểu diễn dữ liệu. -I- Chuyển đổi thành thạo giữa các hệ đếm. -I- Hiểu biết các thành phần cơ bản của máy tính. -I- Xác định được các phần mềm chạy trên máy tính. sởăce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT SPACE Website http Khái niệm cơ bản 4- Thông tin Information Là nội dung chứa trong thông điệp nhằm tác động vào nhận thức của một số đối tượng nàO đó. Thông điệp được thể hiện bằng nhiều hình thức văn bản lời nói hình ảnh cử chỉ Khi tiếp nhận thông tin con người thường phải xử lý để tạo ra những thông tin có ích hơn. 2 8 26 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Khái niệm cơ bản 4- Tin học Informatics - Công nghệ thông tin IT Là một ngành khoa học thu thập thông tin và xử lý thông tin tự động bằng máy tính điện tử Các lĩnh vực của Tin học Phương pháp xử lý thông tin Công nghệ phần cứng Công nghệ phần mềm. Ứng dụng của Tin học Giáo dục Kinh tế Công nghệ e sởăce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http j Khái niệm cơ bản -I- Máy tính Computer Máy tính là một thiết bị điện tử dùng để tính toán xử lý dữliệu theo chươngtrình đã lập trình trước. Sự đa dạng được thể hiện ở kích thước hình dáng khả năng làm việc ứng dụng thực tế. Máy tính có các chức năng cơ bản sau Xử lý dữ liệu Lưu trữ dữ liệu Di chuyển dữ liệu Nhập xuất dữ liệu Quản lý điều khiển các thiết bị

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    5    0    12-08-2020
17    2    0    12-08-2020
6    7    0    12-08-2020
632    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN