TAILIEUCHUNG - Quản lý dữ liệu dễ dàng hơn với Libraries trong Windows 7

Trong những phiên bản trước của Windows, việc quản lý các file nhạc, hình ảnh, tài liệu và các dữ liệu khác là một công việc buồn tẻ khi mà nó nằm rải rác ở nhiều thư mục khác nhau trên ổ cứng của bạn. | Quản lý dữ liệu dễ dàng hơn với Libraries trong Windows 7 Nguồn Quản Trị Mạng - Trong những phiên bản trước của Windows việc quản lý các file nhạc hình ảnh tài liệu và các dữ liệu khác là một công việc buồn tẻ khi mà nó nằm rải rác ở nhiều thư mục khác nhau trên ổ cứng của bạn. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một tính năng mới của Windows 7 là Libraries tính năng này cho phép bạn tổ chức các thư mục từ nhiều đường dẫn vào một nơi. Sử dụng Libraries Để truy cập vào Libraries bạn nhấn vào nút Start sau đó vào tên người dùng để mở thư mục cá nhân của bạn lên. Bây giờ ở khung bên trái nhấn vào Libraries để xem 4 Libraries mặc định là Music Pictures Videos và Documents. Libraries chỉ ra các file được lưu trữ ở các đường dẫn khác nhau trong máy tính của bạn như trong ví dụ này là một Music .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT