TAILIEUCHUNG - đồ án môn học tự động hóa trong sản xuất, chương 2

Máy đóng gói hoạt động theo nhịp Ở phương án này máy hoạt động theo nhịp sản xuất được tạo bởi ly hợp hay cơ cấu Man . Vì làm việc theo nhịp , lực căng của cuộn bao gói sẽ thay đổi liên tục do đó cần có cơ cấu điều hòa lực căng để máy hoạt động chính xác . Ưu điểm của dạng thiết kế này là hệ thống điều khiển đơn giản , mỗi khi cảm biến quang phát hiện thấy vạch định vị thì bộ phận điều khiển phát lệnh cấp liệu và hàn (hàn. | r I r Jl Chương 2 Các phương án thiêt F - kê máy 1 Phương án 1 - Máy đóng gói hoạt đông theo nhịp Ở phương án này máy hoạt đông theo nhịp sản xuất được tạo bởi ly hợp hay cơ cấu Man . Vì làm việc theo nhịp lực căng của cuộn bao gói sẽ thay đổi liên tục do đó cần có cơ cấu điều hòa lực căng để máy hoạt đông chính xác . Ưu điểm của dạng thiết kế này là hệ thống điều khiển đơn giản mỗi khi cảm biến quang phát hiện thấy vạch định vị thì bô phận điều khiển phát lệnh cấp liệu và hàn hàn dọc bao và hàn hai đầu bao đều bằng thanh kẹp không dùng con lăn do đó không cần hệ thống bù vi sai hoạt đông chính xác hơn . Nhược điểm lớn nhất của loại này là năng suất không cao do có những khoảng thời gian chờ giữa các đông tác của các cơ cấu do ảnh hưởng của quán tính . 2 Phương án 2 - Máy đóng gói hoạt đông liên tục Đây là phương án được dùng phổ biến vì cho năng suất cao . Đặc điểm của hệ thống loại này là luôn luôn xuất hiện sai số ở vị trí cắt giữa các gói sai số này xuất hiện do nhiều nguyên nhân trong đó hai nguyên nhân chủ yếu là sai số hệ thống của máy và sai số ngẫu nhiên ở khoảng cách của hai vạch liên tiếp trên bao gói do sự biến dạng nhiệt hoặc do in sai vị trí . Do đó hệ thống này đòi hỏi phải có cơ cấu bù trừ sai số này cơ cấu này sẽ hoạt đông liên tục làm cho sai số dao đông trong môt phạm vi cho phép . Ngoài ra ta cũng có thể bù trừ sai số này bằng giải thuật điều khiển . n nitroPDF professional created with download the free trial online at professional Qua phan tich ö tren ta thäy phuang an hai dang lua chon han vi trong hoat dong san xuät ngay nay y u tö näng suät luon duoc dät len hang däu va viec chö tao he thöng bu trü sai sö vi tri cät cüng khong qua phüc tap . Nhu vay phuang an hai se duoc sn dung trong khuon khö dö an nay vbd viec bu trü sai sö bäng giai thuat diöu khiön. III. Nguyen ly lam viec cua may Sa dö nguyen ly cua may created with download the free trial online at professional Hình 4 Bao cuộn được đưa vào trục đỡ có gắn bạc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
54    5    0
167    7    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN