TAILIEUCHUNG - Nâng cấp Ubuntu-7.10 lên 8.04 LTS

Nếu đang sử dụng Ubuntu phiên bản LTS hoặc , bạn có thể nâng cấp lên phiên bản LTS một cách dễ dàng thay vì phải tốn thời gian cài mới LTS. | Nâng cấp lên LTS Nguồn Nếu đang sử dụng Ubuntu phiên bản LTS hoặc bạn có thể nâng cấp lên phiên bản LTS một cách dễ dàng thay vì phải tốn thời gian cài mới LTS. Các bước chuẩn bị Trước khi nâng cấp bạn cần cập nhật tất cả các thành phần liên quan của phiên bản hiện tại. Bạn cũng nên xem lại những chú ý trong phiên bản LTS để biết được những hạn chế trên phiên bản mới mà mình sắp nâng cấp. Nếu đang sử dụng các phiên bản Ubuntu khác với LTS hoặc bạn phải tiến hành nâng cấp theo phương pháp tuần tự. Chẳng hạn nếu đang dùng bạn phải nâng cấp lên . Và tiếp tục từ nâng cấp lên . Nâng cấp từ lên LTS Để nâng cấp Ubuntu từ lên LTS bạn thực hiện theo các bước như sau 1. Mở cửa sổ Update Manager bằng cách vào menu Open System - Administration - Update Manager. 2. Nếu hệ thống Ubuntu hiện tại của bạn chưa cập nhật tất các thành phần liên quan not up-to-date thì cửa sổ Update Manager sẽ hiển thị danh sách đó. Lúc này bạn bấm nút Install Updates để download và cài đặt lên hệ thống hiện tại của mình. 3. Khi hộp thoại Restart Required xuất hiện bạn chọn Restart Now để khởi động lại hệ thống. 4. Khi hệ thống khởi động xong bạn mở cửa sổ Update Manager. Tiếp theo bạn bấm nút Check để kiểm tra các bản cập nhật của Ubuntu một lần nữa. Sau đó bạn bấm nút Upgrade. 5. Trong màn hình Release Notes bạn xem kỹ thông tin về phiên bản sắp nâng cấp và bấm nút Upgrade một lần nữa. 6. Sau khi nhập mật khẩu quản trị hệ thống sẽ tiến hành các bước chuẩn bị trước khi nâng cấp. 7. Trong màn hình Do you want to start the upgrade bạn bấm nút Start Upgrade. 8. Sau bước này tiến trình nâng cấp bắt đầu được thực .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN