TAILIEUCHUNG - Một số mẹo cài đặt các ứng dụng cho Linux

Sớm hay muộn thì rốt cuộc chúng ta cũng phải cài đặt những phần mềm mới trên các máy tính của mình. Có thể đó chỉ là một phiên bản Firefox mới hoặc một game thú vị nào đó hay một gói phần mềm video editing thì đôi khi bạn vẫn muốn làm cho hệ thống của bạn thực hiện hơn những gì nó có thể thực hiện. | Một số mẹo cài đặt các ứng dụng cho Linux Nguồn James Turner Quản trị mạng - Sớm hay muộn thì rốt cuộc chúng ta cũng phải cài đặt những phần mềm mới trên các máy tính của mình. Có thể đó chỉ là một phiên bản Firefox mới hoặc một game thú vị nào đó hay một gói phần mềm video editing thì đôi khi bạn vẫn muốn làm cho hệ thống của bạn thực hiện hơn những gì nó có thể thực hiện. Với hệ điều hành Linux việc cài đặt các ứng dụng mới thực sự không phải là một nhiệm vụ khó khăn tuy nhiên các cài đặt có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau chính vì vậy bạn nên tìm hiểu những sự khác nhau này và những gì cần biết để làm cho chúng làm việc. Quan điểm 1 Sử dụng bộ quản lý gói đính kèm Cách đơn giản nhất để cài đặt một phần mềm mới vào hệ thống Linux là sử dụng hệ thống quản lý gói tích hợp có kèm theo trong gói phần mềm. Bạn có thể sử dụng bộ quản lý gói để download hàng ngàn gói phần mềm đã được tạo từ trước và test đối với phiên bản cụ thể của Linux. Synaptic Package Manager trong Linux Trong Linux các gói phần mềm thường tương đương với các ứng dụng mặc dù trong thực tế một ứng dụng có thể gồm nhiều phần mềm. Cho ví dụ một ứng dụng soạn thảo đồ họa có thể được tạo thành từ một gói phần mềm chương trình chính và một gói phần mềm tài liệu hướng dẫn và một gói phần mềm chứa các thư viện hệ thống mà ứng dụng cần đến khi chạy. Một ưu điểm trong việc sử dụng bộ quản lý gói phần tích tích hợp là nó sẽ download và cài đặt tât cả các gói phần mềm có liên quan mà gói phần mềm của bạn phụ thuộc. Với kết nối Internet bạn có thể download mọi thứ cần thiết bằng cách này. Một ưu điểm khác trong việc sử dụng cách này là hệ thống sẽ kiểm tra trước về các nâng cấp cho các gói đã được cài đặt mới điều đó có nghĩa rằng chúng sẽ cập nhập update các gói mới - mặc dù như đã đề cập từ trước update là một khái niệm liên quan đến các gói. Hệ thống quản lý gói đã sử dụng trong các sản phẩm phân phối Debian gồm có Ubuntu được gọi là Synaptic Package Manager và tìm thấy trong menu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT