TAILIEUCHUNG - Làm việc với Read Only Domain Controller – Phần 1

Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn lý do tại sao Microsoft lại đưa trở lại tính năng Read Only Domain Controllers và tầm quan trọng của chúng như thế nào. | Làm việc với Read Only Domain Controller - Phần 1 Nguồn Brien M. Posey Quản trị mạng - Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn lý do tại sao Microsoft lại đưa trở lại tính năng Read Only Domain Controllers và tầm quan trọng của chúng như thế nào. Giới thiệu Trong Windows Server 2008 Microsoft đã đưa trở lại một tính năng mà chúng ta không thấy từ Windows NT đó chính là tính năng Read Only Domain Controllers. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn lý do tại sao Microsoft lại làm như vậy và ưu điểm trong việc sử dụng Read Only Domain Controllers nằm ở chỗ nào. Read Only Domain Controller hay được viết tắt là RODC đã bị bỏ rơi các đây hàng thập kỷ. Tuy nhiên nó lại xuất hiện trở lại trong Windows Server 2008 điều này hẳn là có lý do của nó. Chúng ta đều biết Windows NT là hệ điều hành máy chủ Windows Server đầu tiên của Microsoft. Cũng giống như các hệ điều hành máy chủ Windows Server hiện đại Windows NT cũng hỗ trợ sử dụng miền. Tuy nhiên có những khác biệt đó là domain Windows Server 008 controller bên trong mỗi miền mới có khả năng ghi. Domain controller này được biết đến với tên Primary Domain Controller hay PDC là một domain controller mà quản trị --------------------------------------viên có thể ghi thông tin lên đó. Sau đó Primary domain controller sẽ cập nhật cho các domain controller khác bên trong miền. Các domain controller khác này được coi như một backup domain controller và ở trạng thái chỉ đọc những gì mà chúng được nâng cấp bởi primary domain controller. Mặc dù mô hình miền này làm việc khá tốt nhưng nó cũng có nhược điểm của nó. Đáng kể nhất trong số các nhược điểm đó là vấn đề với primary domain controller có thể là tê liệt toàn bộ miền. Như những gì bạn có thể biết Microsoft đã giới thiệu một số thay đổi lớn đối với mô hình miền khi họ phát hành Windows 2000 Server. Windows 2000 Server có giới thiệu hai công nghệ mới cho các domain controller cả hai đều vẫn được sử dụng cho tới ngày nay đó là Active .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    15    0