TAILIEUCHUNG - Cách xử lý nhãn ra hoa theo ý muốn

Trừ trường hợp đặc biệt đối với một vài giống còn hầu hết các giống nhãn đang được trồng hiện nay đều có thể ra hoa kết qủa bình thường, tuy nhiên nếu trồng nhãn trên diện rộng theo kiểu trang trại mang tính chất sản xuất hàng hóa như hiện nay muốn cho cây nhãn cho hiệu qủa kinh tế cao các nhà vườn thường áp dụng những biện pháp xử lý để cây nhãn cho nhiều trái và cho trái vào những thời điểm theo ý muốn. . | Cách xử lý nhãn ra hoa theo ý muôn Nguồn Trừ trường hợp đặc biệt đối với một vài giống còn hầu hết các giống nhãn đang được trồng hiện nay đều có thể ra hoa kết qủa bình thường tuy nhiên nếu trồng nhãn trên diện rộng theo kiểu trang trại mang tính chất sản xuất hàng hóa như hiện nay muốn cho cây nhãn cho hiệu qủa kinh tế cao các nhà vườn thường áp dụng những biện pháp xử lý để cây nhãn cho nhiều trái và cho trái vào những thời điểm theo ý muốn. Tùy theo tình hình sinh trưởng của cây tốt hay xấu tuổi cây già hay non. thời tiết khí hậu ở từng vùng mà áp dụng biện pháp xử lý sao cho thích hợp nhìn chung bà con nhà vườn thường áp dụng một vài cách sau đây -Sau khi thu họach xong trái cắt bớt 10-20 cm chiều dài của đầu những cành vừa bẻ để thu trái kích thích cho cây ra đợt đọt mới xới nhẹ đất rồi bón cho mỗi gốc1 5-2 kg phân NPK lọai 20-20-15 tưới giữ ẩm thường xuyên sau khi bón phân khỏang 15-20 ngày cây ra đợt đọt thứ nhất khỏang 30-40 ngày sau đó cây ra đợt đọt thứ 2 khi đợt đọt non thứ 2 già thì áp dụng biện pháp khoanh vỏ theo vòng tròn kín hoặc vòng tròn hở xoắn chôn ốc rộng 5 mm để hạn chế sự tăng trưởng của cây kích thích cây ra hoa khỏang 30-40 ngày sau cây sẽ ra hoa. Khi khoanh vỏ nhớ mỗi cây phải để lại một số cành không được khoanh vỏ để làm nhánh thở nếu không có thể làm cho cây bị suy yếu nếu nặng có thể bị chết số cành không khoanh vỏ này phải có số lá chiếm khỏang 1 5 tổng số lá trên cây. - Nhãn tiêu da bò là giống nhãn phải áp dụng biện pháp xử lý thì cây mới ra hoa kết trái nhiều biết được đặc điểm này nhà vườn ở Nam bộ cũng đã tìm được những biện pháp xử lý thích hợp. Sau đây là kinh nghiệm xử lý của một sô bà con nhà vườn ở Châu Thành Tiền Giang. Sau khi thu hoạch trái 10 ngày dùng cuôc xới nhẹ đất xung quanh tán lá cách gôc 0 5 m rồi rải bón cho mỗi gôc 0 5 kg phân DAP và 10 kg phân hữu cơ mục với cây có đường kính tán lá khoảng 3 mét . Sau khi bón10 ngày tỉa cành tạo tán 15 ngày sau khi tỉa cành bón thêm mỗi gôc 1 kg NPK loại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    8    0    15-08-2020
23    4    0    15-08-2020
179    5    0    15-08-2020
23    9    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
7808    5    0
TÀI LIỆU HOT
3    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    3    0