TAILIEUCHUNG - Kết nối mạng không dây trong Windows Vista

Microsoft® Windows Vista™ có nhiều chức năng được cải thiện cho việc kết nối đến các mạng LAN không dây IEEE | Kết nối mạng không dây trong Windows Vista Nguồn Trước khi bạn đọc và nghiên cứu bài viết này chúng tôi đưa ra 02 thuật ngữ sau Mạng không dây công cộng Được hiểu là những mạng không dây cho phép chia sẻ kết nối tới bất kỳ người nào muốn truy cập Mạng không dây ẩn Được hiểu là mô hình mạng không dây ẩn không được liệt kê trong danh sách khi bạn cố gắng tìm kiếm. Với Windows XP bạn sẽ không thể tìm thấy mạng này trong danh sách các mạng được tìm thấy bởi Windows tuy nhiên với Windows Vista điều đó hoàn toàn khác Microsoft Windows Vista có nhiều chức năng được cải thiện cho việc kết nối đến các mạng LAN không dây IEEE . Những cải thiện đó gồm có sự hỗ trợ mới cho các mạng không dây ẩn một tập hợp mới các hộp thoại để cho phép kết nối hoặc cấu hình các kết nối với mạng không dây dễ dàng hơn và một phương pháp mới để cấu hình các kết nối không dây bằng dòng lệnh qua việc sử dụng công cụ . Hỗ trợ cho mạng không dây ẩn Một mạng không dây ẩn sẽ không quảng bá tên mạng của nó nó cũng được hiểu như người nhận dạng các thiết lập dịch vụ của nó Service Set Identifier SSID . Một điểm truy cập không dây của mạng loại này có thể được cấu hình để gửi các khung dẫn đường với thiết lập SSID bằng NULL. Mạng kiểu này cũng được hiểu như một mạng không dây ẩn trước người dùng. Trong Windows XP bạn có thể không cần cấu hình một mạng không dây như một mạng không dây ẩn. Cách hoạt động trong cấu hình tự động không dây Wireless Auto Configuration của Windows XP thử các kết nối đến mạng không dây công cộng trước khi kết nối tới các mạng không dây ẩn. Vì vậy một máy tính đang chạy hệ điều hành Windows XP có thể tự động kết nối đến một mạng công cộng thay vì mạng ẩn. Trong Windows Vista bạn cũng có thể cấu hình mạng không dây như một mạng không dây công cộng hoặc mạng không dây ẩn. Một máy tính đang chay hệ điều hành Windows Vista sẽ thử kết nối đến các mạng không dây trong danh sách mạng được liệt kê chúng không hề quan tâm đến mạng đó là công cộng hay mạng ẩn.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    0    11-08-2020
4    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0