TAILIEUCHUNG - BÀI 9: THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ CHUẨN GIAO TIẾP

Mục đích: Phương thức kết nối và các thiết bị ngoại vi thông dụng được sử dụng trong hệ thống máy tính. Nội dung: Chuẩn giao tiếp; Thiết bị ngoại vi; Các lỗi thường gặp. | TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MH MĐ LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT MÁY TÍNH Bài 1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÁY TÍNH T Bài 2 ĐẶC TRƯNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN PHẦN CỨNG T Bài 3 BỘ Xử lý và những đặc trưng công nghệ T Bài 4 BO MẠCH CHỦ VÀ HỆ tHốNG bus T Bài 5 BIOS Và CMOS T Bài 6 BỘ NHỚ CHÍNH - RAM T Bài 7 CHUẨN THIẾT BỊ LƯU TRỮ T Bài 8 THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ Bài 9 THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ CHUẨN GIAO TIẾP T Bài 10 BỘ NGUỒN - PSU Bài 11 XAY DỰNG HỆ THỐNG MÁY TÍNH T Bài 12 CÀI ĐẶT hệ thống máy tính T Bài 13 CHẨN ĐoáN và xử lý sự cố cơ bản BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN -I- THI CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 9 THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ CHUẨN GIAO TIẾP Tr _ Phương thức kết nối và các thiết bị ngoại vi thông dụng được sử dụng trong hệ thống máy tính -I- Chuẩn giao tiếp -I- Thiết bị ngoại vi -k Các lỗi thường gặp 1 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MỤC TIÊU BÀI HỌC Giải thích được các chuẩn giao tiếp và các thiết bị ngoại vi Giải thích được cấu tạo nguyên lý hoạt động của các loại màn hình hiển thị thông dụng hiện nay Nhận diện được và nắm rõ các thông số kỹ thuật của các loại card mở rộng phổ biến hiện nay Video card Sound card NIC Modem Xử lý các sự cố thông dụng của các thiết bị ngoại vi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Chuẩn giao tiếp Phương thức kết nối hai hay nhiều thiết bị hoạt động ở những môi trường khác nhau thành một khối thống nhất để cùng hoạt động -I- Chuẩn song song Hay còn được gọi là chuẩn LPT Line Printer Terminal . Được thiết kế chủ yếu để kết nối giữa máy tính và máy in máy vẽ máy quét hoặc nối hai máy tính LapLink network Kết nối vật lý sử dụng chủ yếu loại đầu nối 25 chân dạng 36 chân rất ít dùng và chiều dài cáp không quá 2m feet s D à ce 2 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Chuẩn giao tiếp 4- Chuẩn song song Cấu trúc cổng LPT 1 DB-25S pin Wire No. in the cable l oíư function I Bìt l function Signal

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT