TAILIEUCHUNG - Dọn dẹp Windows Registry và tăng tốc cho PC

Registry của Windows là một file hệ thống quan trọng giữ một số lượng lớn các chi tiết về máy tính của bạn –chương trình được lưu ở đâu, chương trình trợ giúp nào (được biết đến như DLL) được chia sẻ giữa các ứng dụng khác nhau, việc liệt kê tất cả các shortcut của Start-menu, và các con trỏ đến các chương trình sẽ được khởi chạy khi bạn kích vào một biểu tượng. | Dọn dẹp Windows Registry và tăng tốc cho PC Nguồn Steve Bass Quản trị mạng - Registry của Windows là một file hệ thống quan trọng giữ một số lượng lớn các chi tiết về máy tính của bạn -chương trình được lưu ở đâu chương trình trợ giúp nào được biết đến như DLL được chia sẻ giữa các ứng dụng khác nhau việc liệt kê tất cả các shortcut của Start-menu và các con trỏ đến các chương trình sẽ được khởi chạy khi bạn kích vào một biểu tượng. Tất cả những thứ đó mới chỉ là bắt đầu. Trên thực tế mọi thứ bạn thực hiện trong Windows đều được ghi lại ở một địa điểm nào đó trong Registry. Cho ví dụ URL khi bạn mở bài này chắc chắn sẽ có một entry. Các đường dẫn đến hàng tá ảnh và các tài liệu cuối cùng mà bạn vừa mới mở trên đó thêm vào đó là các chi tiết của các chương trình mà bạn vừa cài đặt hoặc hủy bỏ cài đặt gần đây. I1JJ Registry Scan These registry entries are invalid or unneeded which can be repaired button to view additional options. _0 Description A Missing MUI Reference 0 Missing MU I Reference 0 A Missing MUI Reference 0 A Missing MUI Reference 0A Missing MUI Reference 0 Missing MUI Reference 0 A Missing Shared Dll File 0 A Missing Shared Dll File 0 A Obsolete Software Key 0 A Obsolete Software Key 0 A Obsolete Software Key 0 A Obsolete Software Key 0 A Obsolete Software Key 0 A Obsolete Software Key 0 A Obsolete Software Key 0 A Obsolete Software Key 0 A Obsolete Software Key 0 A Obsolete Software Key 0 A Obsolete Software Key 0 A Obsolete Software Key 0 A Obsolete Software Key 0 A Obsolete Software Key Obsolete Software Key Registry Key H KE Y_cu R R E N T_u s E R s of t war e M i H KEY_CU R R E N T_u s E R s oftware M i H KEY_CU R R E N T_u s E R s oftwareXM i H KE Y_cu R R E N T_u s E R s of t wareVM i H KE Y_cu R R E N T_ U s F R S oftwareXM i H KE Y leu R R E N T JJ s E R s of t wai e M i H KE Y_L0 CAL_M ACH IN E s 0 FT WAR E H KE Y_L0 CAL_M ACH IN E s 0 FT WAR E H KEY_L0 CAL_MACH IN E S oftwai e s e H KE Y_L0 CAL_M ACH IN E s of t ware Wa H .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    2    0    12-08-2020
137    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0