TAILIEUCHUNG - Các lệnh Shell cơ bản trong Linux

Khi mở một shell, bạn cần đến tài khoản kích hoạt vào thư mục chủ (thông thường nằm trong /home/tên_người_dùng). | Các lệnh Shell cơ bản trong Linux Nguồn Khi mở một shell bạn cần đến tài khoản kích hoạt vào thư mục chủ thông thường nằm trong home tên_người_dùng . Chú ý rằng mỗi lệnh đều có nhiều tùy chọn riêng của mình. Để xem các tùy chọn cho một lệnh cụ thể đơn giản bạn chỉ cần gõ man command trong đó man là từ khóa command là tên lệnh . Một điểm quan trọng cần chú ý là trong các hệ điều hành Linux câu lệnh có phân biệt chữ hoa chữ thường. A sẽ được hệ điều hành hiểu là khác so với a . Để vào hệ thống file dùng - pwd đưa ra ngoài màn hình thư mục đang hoạt động ví dụ etc ssh . - cd thay đổi thư mục ví dụ cd . - ra một cấp thư mục hiện tại cd vidu -vào thư mục vidu . - ls đưa ra danh sách nội dung thư mục. - mkdir tạo thư mục mới mkdir tên_thumuc . - touch tạo file mới touch ten_fiie . - rmdir bỏ một thư mục rmdir ten_thumuc . - cp copy file hoặc thư mục cp file_nguồn file_đích . - mv di chuyển file hoặc thư mục cũng được dùng để đặt lại tên file hoặc thư mục mv vị_trí_cũ vị_trí_mới hoặc mv tên_cũ tên_mới . - rm loại bỏ file rm tên_file . Để tìm kiếm file bạn có thể dùng - find tiêu chuẩn tìm kiếm dùng cho các tên file. - grep tiêu chuẩn tìm kiếm để tìm nội dung trong file. Để xem một file bạn có thể dùng - more tên file hiển thị file theo từng trang. - cat tên file hiển thị tất cả file. - head tên file hiển thị các dòng đầu tiên. - tail tên file hiển thị các dòng cuối cùng có thể hữu ích trong những trường hợp như khi bạn muốn xem thông tin cuối cùng của một file hệ thống . Để chính sửa file bạn phải sử dụng trình soạn thảo tích hợp sẵn trên dòng lệnh. Thông thường đây là vi và được dùng với cú pháp vi tên file . Để giải nén một lưu trữ thông thường có đuôi bạn phải dùng lệnh tar với cú pháp tar -xvf tên_file . Để in một file dùng lệnh lpr tên_file . Chú ý là bạn phải có một số daemon hoạt động để quản lý máy in. Thông thường đây là các cup chủ yếu là UNIX Printing System có thể sử dụng cho tất cả các phân phối chính. Để loại bỏ file khỏi hàng đợi ở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    09-08-2020
6    3    0    09-08-2020
6    3    0    09-08-2020
345    5    0    09-08-2020
39    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN