TAILIEUCHUNG - Cần hiểu đúng về mô hình tập đoàn

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước nhà, đã có rất nhiều doanh nghiệp ra đời và phát triển không ngừng. Số lượng các công ty tăng lên, quy mô các công ty ngày càng lớn, và đã bắt đầu xuất hiện các tập đoàn tư nhân. Các tập đoàn “tự phong” này được hình thành thông qua việc thành lập một số công ty con, chủ yếu có quan hệ về vốn sở hữu với công ty mẹ hoặc với nhóm chủ sở hữu lớn của công ty mẹ. Do Luật Doanh nghiệp quy định tập. | Cần hiểu đúng về mô hình tập đoàn TS. Nguyễn Hữu Long BDSC Corporation Thời báo Kinh tế Sài Gòn Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước nhà đã có rất nhiều doanh nghiệp ra đời và phát triển không ngừng. Số lượng các công ty tăng lên quy mô các công ty ngày càng lớn và đã bắt đầu xuất hiện các tập đoàn tư nhân. Các tập đoàn tự phong này được hình thành thông qua việc thành lập một số công ty con chủ yếu có quan hệ về vốn sở hữu với công ty mẹ hoặc với nhóm chủ sở hữu lớn của công ty mẹ. Do Luật Doanh nghiệp quy định tập đoàn không có tư cách pháp nhân không được đăng ký kinh doanh nên nhiều công ty đưa luôn cụm từ tập đoàn vào trong tên đăng ký chính thức của công ty mẹ như một cách để khẳng định tầm cỡ và vị thế hùng mạnh của mình. Ngày càng nhiều công ty có tên Công ty cổ phần tập đoàn. ra đời cùng với sự ra đời của các nhóm công ty có mối liên kết với nhau theo nhiều hình thức nhưng đa số vẫn là hình thức đầu tư góp vốn từ công ty mẹ hoặc các chủ sở hữu lớn của công ty mẹ. Tên gọi tập đoàn thì đã quá quen thuộc thậm chí còn bị lạm dụng nhưng một mô hình tập đoàn hoàn chỉnh phù hợp cho một nhóm công ty có mối quan hệ liên kết gắn bó lâu dài về lợi ích với nhau thì dường như vẫn còn khá xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam. Khi nói đến mô hình tập đoàn nhiều người nghĩ ngay đến cấu trúc tổ chức tổng thể của tập đoàn mà cụ thể là cách thức bố trí các công ty thành viên trên sơ đồ tổ chức của tập đoàn. Xa hơn chút nữa trên sơ đồ tổ chức có thể kèm theo các mũi tên thể hiện chiều đầu tư vốn từ công ty này sang công ty khác. Cách hiểu đơn giản này tạo nên một thực trạng không tốt là nhiều công ty lớn muốn nhanh chóng có được danh hiệu tập đoàn bằng cách bung ra thành lập một số công ty con mà không có sự chuẩn bị kỹ càng trong việc lựa chọn mô hình phù hợp để đem lại sức mạnh cộng hưởng tốt nhất cho nhóm công ty trong tập đoàn. Bài viết này chia sẻ quan điểm về sự cần thiết phải thiết kế những mô hình phù hợp cho các tập đoàn đã đang và sẽ hình thành tại Việt Nam .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN