TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

Giúp Hs: Biết cách so sánh các số có 3 chữ số. Nắm được các số trong phạm vi 1000. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv 1. Kiểm tra bài cũ 2. Dạy học bài mới . Giới thiệu bài . Giới thiệu cách so sánh các số có 3 chữ số. a) So sánh 234 và 235 -Như sgv. b) So sánh 194 và 139 c) So sánh 199 và 215 d) Rút ra kết luận -Khi so sánh các số có 3 chữ. | SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU Giúp Hs Biết cách so sánh các số có 3 chữ số. Nắm được các số trong phạm vi 1000. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiểm tra bài cũ 2. Dạy học bài mới . Giới thiệu bài . Giới thiệu cách so sánh các số có 3 chữ số. a So sánh 234 và 235 -Như sgv. b So sánh 194 và 139 c So sánh 199 và 215 d Rút ra kết luận -Khi so sánh các số có 3 chữ số với nhau ta bắt đầu so sánh từ hàng nào -Số hàng trăm lớn hơn sẽ như thế nào so với số kia -Khi đó ta cần so sánh tiếp đến hàng chục không -Khi nào ta cần so sánh tiếp hàng chục -Nếu hàng chục của các số cần so sánh bằng nhau thì ta phải làm gì -Khi hàng trăm và hàng chục bằng nhau số có hàng đơn vị lớn hơn sẽ lớn hơn sẽ như thế nào so với số kia -Tổng kết và rút ra kết luận và cho hs đọc thuộc lòng kết luận này. . Luyện tập thực hành Bài 1 -Yêu cầu hs tự làm bài vào vở bài tập sau đó yêu cầu hs đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. -Nhận xét và cho điểm hs. Bài 2 -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì -Bắt đầu so sánh từ hằng trăm. -Số có hàng trăm lớn hơn thì lớn hơn. -Không cần so sánh tiếp. -Khi hàng trăm của các số cần so sánh bằng nhau. -Ta phải so sánh tiếp đến hàng đơn vị. -Số có hàng đơn vị lớn hơn sẽ lớn hơn. -Để tìm số lớn nhất ta phải làm gì -Nhận xét và cho điểm hs. Bài 3 -Yêu cầu hs tự làm bài sau đó yêu cầu cả lớp đếm theo các dãy số vừa lập được. 3. Củng cố dặn dò -Tổng kết cho hs thi so sánh các số có 3 chữ số. -Nhận xét tiết học dặn dò so sánh các số có 3 chữ số. -Làm bài và kiểm tra bài của bạn yêu cầu của gv. -Bài tập yêu cầu chúng ta tìm số lớn hơn nhất và khoang vào số đó. -Phải so sánh các số với nhau. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT